Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  21/07/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Belgie  

 

 

 
 
 
Belgie
 
 
Charakteristika
Země v západní Evropě u pobřeží Severního moře se člení na 3 geografické celky: Nízká, Střední a Vysoká Belgie. Pobřeží Severního moře je přímé, bez přirozených přístavů. Za pásmem písečných dun se původně rozkládaly bažinaté sníženiny (marše), které kanály a hráze přeměnily na poldery. Směrem do vnitrozemí se plochá rovina Flander proměňuje v mírnou a úrodnou pahorkatinu Brabontska. Za řekami Sambre a Másou se zvedají lesnaté Ardeny s nejvyšší horou Botrange (694 m n. m.). Federativní konstituční monarchie sousedí s Nizozemskem, Lucemburskem, Německem a Francií. Zemi tvoří 3 regiony - Vlámsko, Valonsko a Brusel. Turisty přitahují zejména známá lázeňská centra na pobřeží Severního moře, například Ostende. Motoristům nabízí mnoho zajímavého také vnitrozemí. Vyplatí se návštěva historických flanderských měst na severovýchodě. Pozoruhodný je však také Brusel, který se stal centrem Evropské unie, a jeho význam a proslulost tak stále rostou.
Kvalitní síť belgických komunikací patří k nejhustším na světě, ale její zatížení je vzhledem k mezinárodnímu tranzitu značné a řidiči s tím při cestách musejí počítat. Klima má mírný oceánský ráz, je však proměnlivé a vyznačuje se častými dešťovými přeháňkami.
 
Základní údaje
Hlavní město: Brusel
Rozloha: 30 528 km2
Počet obyvatel: 10,3 mil.
Úřední jazyky: Vlámština, francouzština a němčina
Měna: euro (EUR) = 100 centů
Mezinárodní předvolba: 0032
Časové pásmo: SEČ
Státní svátky: 16.5.; 21.7.; 15.8.; 1.11.; 11.11.; 15.11.; 25.12.; 26.12.
Napětí v el. Síti: 220 V
 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla
V Belgii je nutno i při místních hovorech vytáčet předčíslí města (např. Brusel má 02). Při volání ze zahraničí nula odpadá. Mezinárodní předčíslí Belgie je 0032. Telefonní čísla různých naléhavých služeb se volají po Belgii bez volacího znaku.

Lékařská služba první pomoci: 100
Policie: 101

Belgický červený kříž: 105
Informace o telefonních čislech v Belgii: 1307
Informace o telefonních čislech v zahraničí: 1304
Ztracená nebo ukradená karta: 070-344344
Letiště v Bruselu (Zaventem)-informace,rezervace 02/7232323
ČSA Brusel: 02/7106430
České centrum Brusel: 02/22139430
 
Bezpečnostní situace
Vystačíte s běžnou opatrností a obvyklými zásadami. Při parkování je třeba si dávat pozor na osobní věci a v autech nenechávat žádné cennosti, fotoaparáty ani kamery. V některých městských lokalitách, a týká se to také Bruselu, jsou časté kapesní krádeže a pouliční loupeže.
 
  
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vpravo, nezbytný je řidičský průkaz, pro naše občany pak mezinárodně uznávaný řidičský průkaz nebo průkaz EU. Minimální věk řidiče osobního automobilu je 18 let.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy a motocykly: obec 50 km/h, ostatní silnice 90 km/h, dálnice a silnice dálničního typu 120 km/h.
Autobusy: obec 50 km/h, ostatní silnice 75 km/h, dálnice a silnice dálničního typu 90 km/h.
 
 
Alkohol
Tolerance do 0,5 promile alkoholu v krvi.
 
 
Pokuty
AtomČtyři stupně přestupků vymezují výši pokut podle závažnosti. Platí se na místě 50, 150 ,175 nebo 300 eur. V případě, že řidič nechce pokutu zaplatit, může složit zálohu. Je ovšem třeba počítat s tím, že je o 110 eur vyšší než běžná sazba za pokuty. Její složení neznamená přiznání viny. Po úspěšném projednání ve správním řízení je částka řidiči vrácena. Nezaplatí-li však pokutu a nesloží ani zálohu, je mu zajištěn vůz. Pokud finanční částku neuhradí do čtyř dnů, je automobil zabaven.
Na naše poměry jsou kategorizace a odstupňování pokut nezvyklé. K nejlehčím proviněním patří už jízda s nezapnutými bezpečnostními pásy, dopravní policie velmi přísně postihuje především výrazné překročení povolených rychlostních limitů. Nejvyšší pokuty hrozí za jízdu pod značným vlivem alkoholu. V těchto případech může sazba dosáhnout i 11 000 eur, bývá spojena s odebráním řidičského průkazu až na pět let a s nepodmíněným trestem vězení až na šest měsíců. Z uvedeného výčtu je jasně vidět, že v této zemi se kázeň každému řidiči jednoznačně vyplatí.
 
Parkování
Parkování ve městech omezují takzvané modré zóny. Vymezují je na počátku a na konci dopravní značky s písmenem P. Ve vozidle pak řidič vždy musí náležitě umístit parkovací disk. Placené parkování se hradí prostřednictvím parkovacích automatů. Zdravotně postižení motoristé, kteří mají vozidlo řádně označené mezinárodně platným znakem, mohou bez omezení parkovat v modrých zónách a zdarma také u parkovacích automatů.
 
Celní a pasové předpisy
 
čurající chlapečekObčan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít platné občanské průkazy pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Při cestě autem je nutný řidičský průkaz, technický průkaz (carte grise) a pojištění (carte verte).
  
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

královský palácPři pobytu delším než tři měsíce je třeba na místním úřadě ("commune") udělat prohlášení o příjezdu (declaration d´ arrivée) a následně požádat o povolení k pobytu. Belgie bude v brzké době transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES, která umožňuje pobyt občanů Unie na území jiného členského státu, pokud jsou v hostitelském členském státě zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo mají pro sebe a a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se po dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu, a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském státě kryta všechna rizika.

Belgie oznámila, že zatím neotevře svůj pracovní trh žadatelům z nových členských států EU. Vzhledem k prodloužení přechodného období je tedy v případě pracovního poměru stále vyžadováno pracovní povolení. Od 1. června 2006 však bylo zjednodušeno vydávání pracovního povolení pro těžko obsaditelná místa.
Pro tuto skupinu je od 1. června 2006 vydáváno pracovní povolení typu B již během pěti pracovních dní, aniž by byl předem nutný průzkum trhu. Podle regionálních pracovních úřadů bude v Belgii těchto nedostatkových míst zhruba 60 000. Zahraniční pracovníci musí být nicméně vystaveni stejným pracovním i platovým podmínkám jako jejich belgičtí kolegové.
Mezi nedostatková zaměstnání patří například povolání architekta, inženýra, informatika, zdravotní sestry, účetní, sekretářky, povolání poradců a technického zaměření, překladatelů, učitelů cizích jazyků, zaměstnanců státní správy, instalatérů, elektrikářů, mechaniků, stavebních dělníků, zedníků a pomocného personálu.
Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz.
Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a chrakteruý pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

Zakázaný nebo omezený je dovoz:
- některých druhů živých zvířat, rovněž i jejich částí (ulity, krokodýlí zuby, želví krunýře atd.), či výrobky z nich (slonovinové sošky),
- některé druhy rostlin,
- různé výrobky z masa a některé uzeniny,
- střelné a bodné zbraně,
- předměty kulturní či náboženské hodnoty, starožitnosti.

Při cestování se psem, kočkou a fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině.
 
Otevírací doba
Obchody: pondělí až sobota 9-18 hod.
Pošty: pondělí až pátek 9-17 hod., v sobotu 9-12 hod.
Banky: pondělí až pátek 9-12 a 14-16 hod.
Směnárny: na nádražích a letištích denně od 6 do 22 hod.
Muzea: úterý až neděle 10-17 hod.
 
Zvláštnosti
V obcích je nezbytné dát přednost autobusu, který vyjíždí ze zastávky. Kolejová vozidla mají absolutní přednost v jízdě. Pozornost věnujte také dostatečnému odstupu při předjíždění cyklistů a motocyklistů. Rozsvěcení tlumených světel ve dne při jízdě v letním ani v zimním období není stanoveno.
 
Mýtné
Platí se jen za použití tunelu Liefkenhoes, osobní vozidla projedou za 3,5 eur, autobusy pak za 13 eur.
 
Asistence
Pomoc v nouzi od autoklubu Touring Club Royal de Belgiquen TCB, tel:0032 703 447 77, nepřetržitě, komunikace v nizozemštině a francouzštině.
 
Ubytování
Hotely: Průměrná cena za dvoulůžkový pokoj na jednu noc se pohybuje od 44 do 150 eur. Cenově výhodná je síť hotelů Ibis. Rezervace hotelového ubytování: Belgian Tourist Reservations, Boulevard Anspach 111, tel 0032 251 374 84, e-mail: btr@horeca.be .
Hostely: Cena za ubytování je 18 eur na osobu v dvoulůžkovém a 23 eur v jednolůžkovém pokoji. Studenti musejí mít průkaz ISIC/ISTC, ostatní KMC. Rezervace hostelového ubytování pro vlámskou část: Vlaamse Jeugdherbergcentrale, Van Stralenstraat 40, B-2000 Antwerpen, tel.: 0032 232 7218, e-mail: Info@vjh.be , www.vjh.be. Pro valonskou část Centrale Wallone des Auberges de la Jeunesse, Rue van Oost 52, B-1030 Bruxelles. Tel.: 0032 221 531 00, e-mail: info@laj.be .
Kempy: Cena za noc pro pět osob, auto nebo karavan je při užití marnetu CCI mimo sezonu v průměru 16 eur, v sezoně až 26,5 eur. Karnet je možné koupit v pobočkách CK Autoturist. Informace o kempech: Féderation Francophone des Clubs de Camping et Caravaning de Belgique, Rue des Chats 104, B-1082 Bruxelles, tel.: 0032 246 598 80. Vlaamse Kampem en Caravaning Federatie, Charle Kerkovelaan 11, B-9000n Gent, tel.: 0032 922 377 91, e-mail: info@vkt.be
 
 
Zpracováno podle:  

Belgie - Autem po Evropě - Cestování příspěvky


Vlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska