Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  17/06/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Černá Hora  

 

 

 
 
  
Černá hora
 
 
Charakteristika
Nejmenší stát na Balkánském poloostrově, vznikl v červnu roku 2006 rozdělením bývalého soustátí Srbska a Černé Hory. Nyní Černá Hora hraničí se Srbskem, Albánií a také s Bosnou a Hercegovinou. Země je hornatá, pohoří náležejí k Dinárské soustavě (nejvyšší Bobotov kuk 2 525 m n. m.). V jižní části horstvo prudce spadá k Jaderskému moři. Na mnoha místech se vyskytují krasové útvary, jeskyně, kaňony, polje. Mezi nejvýznamnější řeky patří Tara a Zeta. Z jezer je největší Skadarské o rozloze 370 km2.
Podnebí je mírné, kontinentální, v horách drsnější. Okolí Boky Kotorské zaznamenává největší srážky v Evropě (ročně až 4 600 mm), část vnitrozemí však trpí suchem. Léta jsou teplá, suchá, zimy studené.
Černá Hora je turisticky atraktivní zemí a nejen pro vyhlášené oblázkové pláže. Pohoří Durmitor, kaňon řeky Tary a historické jádro města Kotor patří ke Světovému přírodnímu dědictví UNESCO. Navzdory poměrně malé rozloze státu návštěvníka při cestování vždy něco překvapí. Přírodní krásy se tady snoubí s dávnou historií v neopakovatelných obrazech. Rozhodně se vyplácí nezůstávat jen na jednom místě u moře.
Silniční síť je dostatečně hustá, měří celkem 48 600 km. Cestovní ruch patří k prioritám nové vlády, která mu věnuje odpovídající pozornost.
 
Základní údaje
Hlavní město: Podgorica
Rozloha: 14 026 km2
Počet obyvatel: 630 500
Úřední jazyky: srbština
Měna: euro (EUR) = 100 centů
Mezinárodní předvolba: pevné linky 00381, pro mobilní telefony 0038163 nebo 0038164
Časové pásmo: SEČ
Státní svátky: 13.7.
Napětí v el. Síti: 220 V
 
 
 
Důležitá telefonní čísla
Policie: 92
Hasiči: 93
Zdravotní pohotovost: 94
V Černé Hoře máme konzulární jednatelství v Podgorici: 0038181 227 236. V případě potřeby je třeba se obracet na Velvyslanectví ČR Bělehradě: 00381 113 230 133-4
 
Bezpečnostní situace
Země je mnohem bezpečnější než dřív, ale je vhodné zachovávat základní pravidla. Při parkování je třeba dávat si pozor na osobní věci a v autech určitě nenechávat cennosti, počítače, fotoaparáty či kamery.
 
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vpravo, řidičský průkaz je nezbytný, minimální věk řidiče osobního automobilu je 18 let.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy a karavany: obec 60 km/h, mimo obec 80 km/h, na rychlostní silnici 100 km/h a na dálnici 120 km/h. (Osobní automobil s přívěsem na všech komunikacích mimo obec jen 80 km/h.)
Autobusy: obec 60 km/h, mimo obec a na dálnici 80 km/h
 
Alkohol
Tolerance do 0,5 promile alkoholu v krvi. Profesionální řidiči však mají požívání alkoholických nápojů před jízdou i během jízdy zakázáno.
 
Pokuty
Policisté je mohou vybírat přímo na místě a vždy žádejte doklad o zaplacení. Výše pokut se pohybuje od 7,50 do 111,50 eura. Nižší sazby se vztahují na překročení rychlostního limitu pod 10 km/h nebo nezapnuté bezpečnostní pásy či ignorování zákazu otáčení. Vyšší sazba následuje po nedání přednosti v jízdě, po zvlášť nebezpečném ohrožení účastníků provozu nebo při řízení pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Závažné přestupky s sebou navíc nesou riziko zabavení řidičského průkazu od 30 dnů po šest měsíců a řidiči mohou být potrestání také vězením.
 
Parkování
Parkovací hodiny najdeme pouze ve městech. Parkuje se u nich většinou od pondělí do soboty, od 8 do 19 hod. Policisté nepoužívají botičky a špatně zaparkovaná vozidla rovnou odtahují. Je třeba mít na paměti, že zdravotně postižení motoristé na parkovištích nemají vyhrazená místa.
 
Celní a pasové předpisy
Občané ČR při cestách do Černé Hory nepotřebují vízum, pokud jde o cestu za turistickým účelem, jejíž délka nepřekročí 90 dní, či tranzit. Cizinec musí přihlásit svůj pobyt na oddělení policie, příslušném podle místa přechodného pobytu nejpozději do 24 hod od okamžiku vstupu na území Černé Hory (v případě víkendu či svátku v první následující pracovní den). Za registraci vyplněného Potvrzení o přihlášení k pobytu („Prijava boravišta/prebivališta stranaca“ - bílá karta – „bijela karta“) policie neúčtuje žádný poplatek. Potřebný formulář, který by měl mít k dispozici ubytovatel, lze koupit v místním knihkupectví či papírnictví (1 kus – 10 euro-centů). Tento dokument vyžadují hlídky pořádkové a dopravní policie a příležitostně i pasová kontrola při výstupu ze země. Nesplnění této povinnosti může v rámci řízení u “přestupkového soudu” vynést i trest krátkodobého odnětí svobody (zpravidla v délce 4 až 7 dnů), udělení pořádkové pokuty (100 – 300 EUR) či zákaz dalších vstupů do země. Při ubytování v hotelu či campingu plní přihlašovací povinnost ubytovací zařízení. Před odjezdem z Černé Hory je nutné se odhlásit. Předmětná policejní součást potvrdí na kartu ukončení pobytu. Potvrzení je nutno uschovat pro případnou kontrolu při opuštění země. Potvrzení o přihlášení k pobytu může rovněž zprostředkovat jakákoliv místní turistická kancelář.
Od 15. června 2008 v Černé Hoře bude platit nový předpis, podle kterého není povolen dovoz čerstvých potravin. Výjimkou z tohoto zákazu budou pouze následující potraviny určené pro konzumaci po cestě:
- dětská a diabetická strava
- čerstvé ovoce a zelenina (kromě brambor) celkové váhy max. 5 kg
- sušené ovoce, zelenina a houby, káva, kakao, koření a čaje celkové váhy max. 1kg
- alkoholické nápoje celkového objemu max. 1 l
- jiné nápoje celkového objemu max. 2 l
- voda v lahvích max. 5 l
Informace o zákazu dovozu potravin budou zveřejněny i v angličtině na tabulích a letácích na hraničních přechodech.

Od 15. června 2008 se pro vjezd do Černé Hory bude na hranicích vybírat jednorázový ekologický poplatek:

- motorová vozidla s počtem sedadel nepřesahující 9 míst včetně řidiče – 10 EUR
- motorová vozidla s počtem sedadel přesahující 9 míst včetně řidiče s hmotností do 5 tun – 30 EUR
- motorová vozidla s počtem sedadel přesahující 9 míst včetně řidiče s hmotností nad 5 tun – 50 EUR
- nákladní motorová vozidla – 150 EUR

Jako důkaz o zaplacení ekologického poplatku budou vystavovány roční známky, které se budou vylepovat na přední sklo vozidla podobně, jako u dálničních známek.

Dovoz cizí měny není omezen. Ve vztahu k dováženým valutám platí přihlašovací povinnost při vstupu do země. Na hraničním přechodu, zejména v případě většího množství valut, je třeba deklarovat celním orgánům cizí valuty a žádat o vystavení písemného potvrzení. Z Černé Hory lze vyvézt 1000 EUR (slovy jeden tisíc EURO), pokud předtím při vstupu do země nebylo nahlášeno větší množství valut. Ty je nutno při výjezdu doložit odpovídajícím potvrzením.

Bezcelně lze dovézt zboží pro osobní potřebu, a to v množství odpovídajícím době pobytu a účelu cesty. Povinná směna valut není vyžadována.

Na hranicích většinou není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt. V některých případech se požadovalo předložení „voucheru“ (poukázka o uhrazených turistických službách – ubytování a stravování) nebo předložení prostředků ve výši cca 50 EUR na osobu a den.

Pro dočasný dovoz člunu nebo jachty je nutné mít potvrzení Ministerstva financí ČR a odpovídající celní deklaraci. Tento případ doporučujeme z praktických důvodů předem konzultovat s klubem věnujícím se vodním sportům. Totéž se týká i potápění či raftingu.

Pro dočasný dovoz či průvoz zbraní pro sportovní či lovecké potřeby je potřebný mít příslušný zbrojní pas, přičemž při vstupu na území Černé Hory na hraničním přechodu je nutno požádat o vystavení místního potvrzení k průvozu zbraně a střeliva.

Radiostanici instalovanou ve vozidle je třeba přihlásit na hraničním přechodu, kde je třeba vystavit příslušný doklad.

Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek a jedů. Používání drog v jakémkoliv množství je trestné.

Dovoz drobných domácích zvířat byl dosud možný po předložení mezinárodního očkovacího průkazu (vč. vakcinace proti vzteklině) a veterinárního potvrzení o zdravotním stavu a o tom, že místo předchozího pobytu zvířete není postiženo některou z infekčních nemocí. Toto potvrzení nesmí být starší 2 dnů před vstupem do ČH. Doporučuje se vystavit potvrzení s relevantními údaji k převáženému zvířeti (rasa, stáří, místo původu, atd.).
Od 1. října 2004 je možné se psy, kočkami a fretkami cestovat dle nařízení ES č. 998/2003 pouze se zvláštním pasem. Jedná se o jednotný doklad platný ve všech státech EU. Bližší informace je možné získat na stránkách Státní veterinární správy ČR; http://www.svscr.cz. Zvláštní poplatky ve vztahu k domácímu zvířectvu se na hranicích zatím nevyžadovaly. Nelze však vyloučit možné změny této praxe.
 
Otevírací doba
Obchody: pondělí až pátek 8-20 hod. (malé obchody mívají přes poledne zavřeno a ve většině případů otevírají až v 16 hod.), sobota 8-15 hod. Část obchodů s potravinami má otevřeno i v neděli, ale jen od 7 do 10 hod.
Banky: pondělí až pátek 8-19 hod. Sobota 8-13 hod. Ve větších městech mívají bankovní doby otevřeno také v neděli.
Pošty: pondělí až pátek 8-19 hod., sobota 8-14 hod., hlavní pošta v Podgorici má otevřeno také v neděli
Muzea: úterý až neděle 8-19 hod.
 
Zvláštnosti
V případě že vozidlo zastaví na dobu kratší než 15 min., policisté jej považují za stojící a ne za parkující. Řidič tedy pokutu za nesprávné parkování nedostane. Jestliže kvůli mlze nebo dešti dohlednost ve dne klesne mimo obec pod 200 a v obci pod 100 m, všechna motorová vozidla musejí jet s rozsvícenými tlumenými světly.
 
Mýtné
Mýtné se na silnicích v Černé Hoře nehradí, také průjezd tunely a po mostech je bezplatný.
 
Asistence
Dosud ji stále vykonává Auto-moto Savez Srbije i Crne Gore, tel.: 00381 987, pracovní doba od 8 do 20 hod., jen v turistické sezoně a ve větších městech je nepřetržitá. Držitelé Klubové karty ÚAMK mají silniční služby zdarma, platí jen náhradní díly. Pro členy klubů sdružených v AIT/FIA jsou tarify zvýhodněné pro mechanický servis i pro odtah vozidla.
 
Ubytování
Hotely: Dělí se na pět kategorií: L (extra), A, B, C a D. Cenové rozpětí mezi nimi je poměrně značné. Například nocování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie A přijde na 75,8 eura, zatímco v kategorii B stojí dvoulůžkový pokoj jen 35 eur. Místa možno zamluvit přímo v hotelích nebo objednat prostřednictvím cestovních kanceláří. Informace na http://www.adriatic-tour.com
Hostely: Mládežnických ubytoven, které jsou zahrnuty do mezinárodní sítě, je jen dvanáct. Vyplatí se mezinárodní karta IYHF (International Youth Hostels Federation), kterou je možné koupit v GTS International, Ve Smečkách 33, Praha 1. Více informací najdete na http://www.visit-montenegro.com
Kempy: Je jich několik desítek a většinou je najdete na jaderském pobřeží. Liší se dobou provozu (některé jen sezonní), stupněm vybavenosti a spektrem nabízených služeb. Dospělý za přenocování zaplatí 1,5 až 2,5 eura a 2 eura za stan, za auto 1,5-2 a za karavan 2-2,5 eura. Podrobnosti také na http://www.turizamcg.com. Volné kempování v přírodě je v Černé Hoře zakázáno a není ani bezpečné.
 
 
 
Zpracováno podle:  
 
 
 

Černá Hora - Autem po Evropě - Cestování příspěvky

Černá Hora (Montenegro) autem přes Bosnu 2010 - fotogalerie zde:...

http://picasaweb.google.com/lubos2007
Černá Hora
16.7.2010 22:55:41 | Přezdívka: Lubos2007 Jméno: LubošVlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska