Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  20/07/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Finsko  

 

 

 
  
 
Finsko
 
 
Charakteristika
Finsko leží v severní Evropě u pobřeží Baltského moře a má převážně plochý, jen mírně zvlněný reliéf. Oblé valy morénových pásem vymezují centrální Finskou jezerní plošinu, na severu pak vystupují osamocené vyvýšeniny. Jen výběžek finského území zasahuje do předhůří Skandinávského pohoří. Řeky jsou hojné a bohaté na vodu, s peřejemi a malými vodopády. Přibližně 65 % půdy je zalesněno a 9,9 % území pokrývá na 60 000 jezer. Nejsou příliš hluboká a jsou propojena říčními toky. Největším jezerem je Saimaa s rozlohou 4 277 km2 . Finsko má světově proslulé přírodní rezervace a parky, nejrozsáhlejší jsou v Laponsku. Pro zimní měsíce je příznačná téměř celodenní tma, světlo panuje jen několik hodin. Letní měsíce naopak charakterizují takzvané finské bílé noci. Podnebí má kontinentální subpolární ráz. Na jihu jej zmírňuje Baltské moře, ale teplotní rozdíly mezi létem a zimou jsou značné. Sníh se drží minimálně pět měsíců v roce a moře zamrzá. Nejchladnější měsíc je už tradičně leden (přes den v Helsinkách panuje až -28 °C; průměrná zimní teplota bývá -5 °C), zpravidla nejteplejší bývá červenec. Třebaže dlouhodobé statistiky uvádějí průměrnou letní teplotu 22 °C, výjimečné nebývají roky, kdy ani v letních měsících teplota nepřesahuje 20 °C. Seveřané se však s drsným počasím dovedou vyrovnat.
 
Základní údaje
Hlavní město: Helsinky
Rozloha: 338 145 km2
Počet obyvatel: 5,2 mil.
Úřední jazyky: finština, švédština
Měna: euro (EUR) = 100 centů
Mezinárodní předvolba: 00358
Časové pásmo: SEČ + 1 hod.
Státní svátky: 15.5.; 20.-22.6.; 1.11.; 6.12.; 24. a 26.12
Napětí v el. Síti: 220 V
 
 
Důležitá telefonní čísla
Policie: 112 nebo 10022
Hasiči: 112
Zdravotní pohotovost: 112
Pomoc v nouzi od autoklubu AL: 00358 977 476 400
Velvyslanectví ČR v Helsinkách: 00358 961 208 80
 
Bezpečnostní situace
Jedna z nejbezpečnějších zemí Evropy.
 
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vpravo, řidičský průkaz je nezbytný, minimální věk řidiče osobního automobilu je 18 let. Našim motoristům stačí mezinárodně uznávaný řidičský průkaz EU.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy a motocykly: obec 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na dálnici 120 km/h
Autobusy: obec 50 km/h, mimo obec a na dálnici 80 km/h
 
Alkohol
Tolerance do 0,5 promile alkoholu v krvi, ale za překročení v rozmezí od 0,5 do 1,2 promile hrozí kromě pokuty i dva měsíce vězení. Jestliže však měření nebo lékařské vyšetření zjistí ještě vyšší hodnoty, provinilec může být odsouzen až na dva roky vězení!
 
Pokuty
Pokutu mohou policisté uložit bezprostředně na místě, avšak peníze nevybírají. Částka je splatná do 14 dnů na poštovním úřadě. Minimální výše postihu je 8,5 eura, drastické sumy se ukládají za rychlou jízdu a také při nesprávném parkování. Za požití alkoholických nápojů před jízdou nad hranici tolerance, popřípadě zajedu pod vlivem psychotropních látek, se odebírá řidičský průkaz. Proti těmto verdiktům policie je možné se do týdne odvolat u příslušného soudu.
 
Parkování
Podle předpokládané doby parkování si řidič vybírá ze čtyř barev parkovacích hodin: červené do 30 min., žluté do jedné hodiny, šedé do dvou hodin, zelené do čtyř hodin. Policisté nenasazují botičky, ale za odtah špatně zaparkovaného vozidla se platí pokuta až 170 eur. Invalidním motoristům místní policie na požádání vystaví povolení k bezplatnému parkování na parkovištích nebo na místech, kde platí zákaz parkování. Je však nezbytné předložit mezinárodně platné označení vozidla.
 
Celní a pasové předpisy
 
V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ),  a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Bude-li doba Vašeho pobytu ve Finsku delší než 3 měsíce, podléháte povinnosti svůj pobyt registrovat na místní policii. Pokud se chystáte ve Finsku pobývat dlouhodobě, informujte se předem na podmínky pobytového režimu buď na stránkách imigračního úřadu http://www.uvi.fi, Ministerstva práce http://www.mol.fi. nebo přímo na velvyslanectví Finska v ČR

jezeroOd 1.1.2003 jsou na všech finských letištích podrobována všechna zavazadla speciální bezpečnostní kontrole, včetně prosvěcování. Příslušní pracovníci letišť jsou oprávněni odstranit ze zavazadel zakázané předměty a látky, ale i další předměty a látky, pokud usoudí, že by mohly ohrozit bezpečnost leteckého provozu. Zavazadlo je po otevření opatřeno informací pro jejího majitele. Pokud je zavazadlo uzamčeno a jeho majitele není možno dostihnout, musí být při jeho otevření dva bezpečnostní pracovníci letiště. Seznam látek a předmětů, které je zakázáno dávat do zavazadel, si je možno přečíst na letence a další informace je možno získat na internetových stránkách Finské letecké správy http://www.ilmailulaitos.fi.
 
Kromě pohonných hmot je možné ze zemí EU do Finska dovážet bez nutnosti platit dodatečnou daň neomezené množství zboží určeného pro vlastní potřebu. Výjimka se týká tabákových výrobků, kde je množství po dobu platnosti přechodného období omezeno. V případě alkoholu, tabáku a kávy je potřeba vzít do úvahy platné věkové limity. Pokud vstupujete na území Finska ze země, která není členem EÚ, např. z Ruska, platí stanovené limity uvedené na stránkách celní správy http://www.tulli.fi. Stejné limity jako pro dovoz ze zemí mimo EU jsou uplatňovány na dovozy z Alandských ostrovů a z Kanárských ostrovů.

Věkové limity:
alkoholické nápoje ( 22% a silnější ) - 20 let
aperitivy, vína, pivo ( 22% a slabší ) - 18 let
tabák - 17 let
káva a kávové přípravky - 15 let

Pro dovoz z ČR platí po dobu přechodného období následující limity pro tabákové výrobky : 200 ks cigaret (omezení platí do 31.12. 2007), nebo 100 ks krátkých doutníků (max. 3 g/ks), nebo 50 ks doutníků, nebo 250 g tabáku (omezení platí do 31.12. 2006).
Pokud návštěvník přiváží větší než povolené množství, musí prokázat, že tyto tabákové výrobky nabyl ve státě, jehož se uvedená omezení netýkají.

V osobním automobilu a motocyklu je možno volně dovézt kromě plné nádrže navíc ještě kanystr s maximálně 10 l pohonných hmot stejného typu.

Bez povolení se nesmějí dovážet omamné látky, střelné zbraně a radioaktivní látky. O případném dovozu léků je možno se informovat na internetové adrese www.laakelaitos.fi.

Psi a kočky musí mít veterinární potvrzení (nejlépe v angličtině) o očkování proti vzteklině, které musí být starší než 1 měsíc a nesmí překročit 12 měsíců (vakcína musí být na seznamu ve Finsku povolených vakcín), a o tom, že zvíře dostalo dávku léku proti tasemnici nejméně 1 den a nejvíce 3 dny před překročením hranic.

Králíky a jiné drobné hlodavce, např. morčata, křečky, krysy a myši, je možno přivézt bez povolení. Dovoz chráněných a většiny nechráněných rostlin a zvířat je bez povolení zakázán. Doporučuje se předem informovat na Ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství Finska (tel. 003589-16053387 nebo 16053382).

Ptáky je možno dovážet pouze s povolením Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství Finska.

Pro dovážené zvíře je možno dovézt léky pouze na jeden měsíc - léky nelze dovážet do země bez zvířete, pro které jsou určeny. Dovážené léky nesmí obsahovat omamné látky.

Informace o celních předpisech je možno najít na internetové adrese http://www.tulli.fi.
 
Otevírací doba
Obchody: pondělí až pátek 9-18 hod., sobota 9-14 hod.
Banky: pondělí až pátek 9.15-16.15 hod.
Pošty: pondělí až pátek 9-17 hod.
Muzea: Liší se podle místa
 
Zvláštnosti
Kolejová vozidla mají přednost v jízdě. U tramvajové zastávky musejí řidiči zastavit a dát přednost vystupujícím a nastupujícím. Po setmění jsou chodci povinni nosit odrazky nebo reflexní prvky na oblečení, a to i v místech s veřejným osvětlením. Mimo obec musejí vozidla svítit celoročně také ve dne. Od 1. prosince do 28. února platí zákaz jízdy na letních pneumatikách.
 
Mýtné
Ve Finsku se žádné poplatky tohoto typu nevybírají.
Asistence
Pomoc v nouzi od autoklubu Autolitto (AL), tel.: 00358 977 476 400 nepřetržitě, komunikace v angličtině a v němčině. Pro držitele karet AIT je pomoc zdarma, platí se pouze použité náhradní díly a pohonné hmoty.
 
Ubytování
Hotely: Jsou rozděleny do tří kategorií a označeny podle kvality jednou až třemi hvězdičkami. V době od 1. června do 31. srpna fungují navíc i takzvané letní hotely ve studentských kolejích. Jsou ve všech větších městech a nabízejí výrazně výhodnější alternativu ubytování. Ceny hotelových služeb se v jednotlivých oblastech Finska značně liší.
Hostely:  Ubytoven tohoto typu je ve Finsku asi 100 a 60 funguje také v zimě. Stejně jako hotely se dělí do tří kategorií. Ubytovat se v nich může každý, přednost mají studenti, mladí lidé do 26 let a držitelé průkazu IYHF. V ČR ho lze získat v kanceláři GTS International, Ve Smečkách 33, Praha 1. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce The Finish Youth Hostel Association: http://www.srmnet.org
Kempy: Je jich přibližně 350, podle kvality a rozsahu služeb se dělí na tři kategorie. Ceny se regionálně liší, ale za jedno přenocování čtyřčlenné rodiny, včetně poplatku za auto, karavan, obytný přívěs nebo stan, je třeba vynaložit částku od 7,6 do 21 eura. Doporučujeme obstarat si v pobočkách CK Autoturist nebo ÚAMK mezinárodní kempinkovou kartu CCI. Většina finských kempů ji akceptuje, v opačném případě je třeba zakoupit místní kartu.
 
 
Zpracováno podle:  
 
 

Finsko - Autem po Evropě - Cestování příspěvky


Vlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska