Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  22/06/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Chorvatsko  

 

 

 
  
  
Chorvatsko
 
 
Charakteristika
Leží na severozápadě Balkánského poloostrova. Má tvar velké podkovy od Dunaje po Istrii a odtud podél břehů Jaderského moře téměř až k Boce Kotorské. Na severu kolem Dunaje, Drávy a Sávy je rozlehlá nížina, k jihozápadu a jihu se táhnou hřbety Dinárské soustavy (největší hora Dinara, 1 831 m n. m.) s krasovými přírodními pozoruhodnostmi, jako je například národní park Plitvická jezera. Hornatý povrch má také většina ze 700 mořských ostrovů, nejrozlehlejší z nich jsou Krk a Cres.
Chorvatsko je mladý stát. Nezávislost byla vyhlášena v roce 1991 při rozdělení bývalé Jugoslávie. Už následujícího roku jej všechny státy EU mezinárodně uznaly jako samostatný a nezávislý. Chorvatsku patří dvě třetiny pobřeží Jaderského moře v délce 1 777 km. Převážná část je kamenitá, rozeklaná a členitá, s velkým počtem zátok. Je však velmi malebná a z turistického hlediska nedocenitelná. Kromě oblíbených ostrovů a rozlehlých pláží turisté rádi navštěvují také historická města, jako jsou Split, Rijeka, Zadar či Dubrovník. Vzhledem k četným historickým památkám, jejichž vznik většinou spadá až do období římské říše, je možné v této překrásné zemi strávit velmi příjemnou i poučnou dovolenou nejen v létě, ale také na jaře či na podzim. Lákají k tomu příznivé klimatické podmínky.
 
Základní údaje
Hlavní město: Záhřeb
Rozloha: 56 610 km2
Počet obyvatel: 4,4 mil.
Úřední jazyky: chorvatština
Měna: kuna (HRK) = 100 lip
Mezinárodní předvolba: 00385
Časové pásmo: SEČ
Státní svátky: 26.5.; 30.5.; 22.6.; 5.8.; 15.8.; 8.10.; 1.11.; 25. a 26.12.
Napětí v el. Síti: 220 V
 
 
  
Důležitá telefonní čísla
Policie: 92 nebo 112
Hasiči: 93 nebo 112
Zdravotní pohotovost: 94 nebo 112
Pomoc v nouzi od autoklubu HAK: 987 (z mobilních telefonů 01987)
Velvyslanectví ČR v Záhřebu: 00385 161 772 46
 
Bezpečnostní situace
Kvůli kontrolám je nezbytné u sebe stále nosit cestovní pas. Při vycházkách ve vnitrozemí a túrách v terénu je nutná obezřetnost před nastraženými nášlapnými minami, které jsou pozůstatkem srbsko-chorvatského válečného konfliktu. Při parkování je třeba dávat si pozor na osobní věci a v autech nenechávat žádné cennosti, fotoaparáty či kamery.
 
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vpravo, řidičský průkaz je nezbytný, minimální věk řidiče osobního automobilu je 18 let.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy a motocykly:obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, rychlostní silnice 110 km/h a dálnice 130 km/h
Autobusy: v obci 50 km/h, mimo obec a na dálnici 80 km/h .
Pro řidiče s praxí kratší než dva roky platí mimo obec rychlostní omezení 80 km/h. Na rychlostní silnici pak může jet rychlostí maximálně 100 km/h a na dálnici 110 km/h.
 
Alkohol
Tolerance alkoholu je nulová. Od začátku roku 2004 platí absolutní zákaz požívání alkoholických nápojů před jízdou.
 
ZadarPokuty
Na místě mohou policisté uložit pokutu vyšší než 3 000 kun, především za požití alkoholu a za značné překročení rychlostních limitů. Do osmi dnů od spáchání přestupku je možné pokutu uhradit i dodatečně, prostřednictvím pošty nebo bankovních domů. Do zaplacení pokuty nebo rozhodnutí soudu mohou policisté zadržet cizinci cestovní pas. Jde-li o přestupek, za nějž je možné odebrat řidičský průkaz, policisté tento fakt zaznamenají a stanoví dobu, po kterou zmíněná osoba nesmí na území Chorvatska řídit motorová vozidla.
 
Parkování
Řídí se evropskými zvyklostmi. Plné čáry na okrajích vozovky vyznačují zákaz parkování. Je vhodné jej bezpodmínečně respektovat.
 
 
Celní a pasové předpisy
Občané České republiky nepotřebují při turistických cestách do Chorvatska vízum, pokud doba jejich pobytu nepřekročí 90 dnů. Při cestách za výdělečným účelem či za účelem studia je nutno požádat o odpovídající vízum Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze. Na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatska může být vyžadováno předložení stanovených finančních prostředků ve výši 100 EUR/den, v případě zájezdu pořádaného cestovní kanceláří 50 EUR/den (mohou se předkládat i platební karty, šeky či jiná konvertibilní valuta). V Chorvatské republice platí přihlašovací povinnost pro cizince, a to do 24 hodin po překročení státní hranice. Při ubytování v hotelu, kempu nebo soukromí zajišťuje přihlášení turistů ubytovatel. V ostatních případech se musí každý turista přihlásit individuálně na oddělení pro cizince policie Chorvatské republiky. Tato oddělení jsou v každé větší obci.
Doklad o přihlášení je nutno pečlivě uschovat do doby opuštění území Chorvatska, neboť je velice často vyžadováno chorvatskými orgány při odjezdu ze země. Chybějící doklad o přihlášení je zdejší policií posuzován jako přestupek, který řeší Přestupkový soud peněžitou pokutou, případně vězením.
 
 
Celní správa Chorvatské republiky (tel.: +385 1 6102333), www.carina.hr . Na těchto webových stránkách je rovněž odkaz na důležité informace v českém jazyce.

Deklarovat na hraničním přechodu dovážené valuty není nutné, pokud se jedná o domácí měnu v hodnotě do 15.000,-HRK nebo zahraniční měnu v hodnotě do 40.000,-HRK.
Dovoz potravin a nápojů do Chorvatské republiky je omezen na “přiměřené množství vzhledem k délce cesty a počtu cestujících”. Určení “přiměřenosti” je v kompetenci celních orgánů. Větší množství dovážených potravin celní kontrola nemusí propustit a může požadovat zaplacení cla. Dovoz většího množství potravin také podléhá sanitární kontrole na příslušném hraničním přechodu. Jedná se zejména o dovoz pečiva a těstovin, alkoholických a nealkoholických nápojů, cukrářských výrobků.
 
Krka

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informuje, že dne 12. června 2008 byla v úředním věstníku Chorvatské republiky zveřejněna vyhláška, kterou se ruší zákaz dovozu potravin živočišného původu. Zrušení nabylo účinnosti dnem zveřejnění, tj. dnem 12. června 2008.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro úplnost připomíná, že se tím situace vrací do právního stavu před 1. červnem 2008, tj. že do Chorvatské republiky je možné soukromě dovážet maximálně jeden kilogram potravin živočišného původu na osobu.
 
Dálnice A1 u Zadaru
 

Celní předpisy Chorvatské republiky povolují bezcelní dovoz předmětů osobní potřeby. Termínem “předměty osobní potřeby” jsou podle celního zákona myšleny výlučně předměty určené pro osobní potřebu během cesty a po dobu pobytu v zahraničí (oděvy, obuv, předměty osobní hygieny). Pro osobní potřebu a potřebu ostatních rodinných příslušníků je možné dočasně dovézt předměty jako např. videokamera, fotoaparát, sportovní výstroj, atd.
Dočasný dovoz cennějších předmětů a výstroje je nutné písemně deklarovat na hraničním přechodu a po ukončení pobytu je opět vyvézt.
 
Dubrovník
 

Kromě výše uvedeného je možné bezcelně dovézt max. 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250g tabáku, 1 l tvrdého alkoholu, 2 l vína nebo jiného obdobného alkoholického nápoje, 50 ml parfému. Toto opatření se nevztahuje na osoby mladší 18 let (pokud se jedná o dovoz tabákových výrobků či alkoholu).
Předměty, jejichž úhrnná hodnota překročí částku 300,-HRK, a na které nelze pohlížet jako na předměty osobní potřeby, jsou procleny na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatské republiky:
Kurzy (k 1.5.2008) : 1 HRK = 3,468 Kč, 1 EUR = 7,269 HRK
Dovoz drog a jiných omamných prostředků do Chorvatska není dovolen. Trestné je i užívání a přechovávání drog.
Psi, kočky a fretky v doprovodu svého majitele (v neobchodním styku) musí mít mezinárodní očkovací průkaz pro malá zvířata (europas, petpassport), identifikaci zvířete mikročipem, očkování proti vzteklině a osvědčení (potvrzení) od veterinární správy o jeho zdraví. Pro Chorvatskou republiku není potřeba sérologické vyšetření.
 
Otevírací doba
Potravinářské obchody: pondělí až sobota 6-19.30
Ostatní obchody: pondělí až pátek 8-20 hod., sobota 8-14 hod.
Banky: pondělí až pátek 7.30-19 hod., sobota 7-13 hod. Ve velkých městech bývá otevřeno také v neděli.
Pošty: pondělí až pátek 7-19.30 hod., sobota 6-9.30 hod.
Muzea: bývají zavřena v neděli dopoledne a v pondělí.
 
Zvláštnosti
vodopády u KrkyPodstatná část osobní a nákladní dopravy je vedena po přeplněných, mnohdy velmi úzkých cestách ve členitém skalnatém terénu. Jakákoli dopravní kolize se okamžitě projeví a celá síť je v krátkém čase zablokována dlouhými kolonami vozů. Aktuální informace dopravního zpravodajství vysílá chorvatský rozhlas každou půlhodinu na svém druhém programu. Vyplatí se mít neustále puštěné rádio nebo přehrávač pokud je vybaven funkcí přijímat relace dopravního zpravodajství. Při cestách je bezpodmínečně nutné mít nejen platný řidičský průkaz, ale i malý technický průkaz. Nezbytný je také doklad o pojištění vozidla, tedy zelená karta. Na obvyklé trase na dovolenou k moři ji vyžadují policejní orgány všech států, kterými musíte projet! Při jízdě po komunikacích v Chorvatsku je třeba mít celoročně rozsvícena tlumená světla. Po nečekané závadě vozidla nebo při výměně kola po defektu je třeba v předepsané vzdálenosti ihned vystavit výstražný trojúhelník. Totéž uděláme po nehodě či poškození vozidla, navíc bezodkladně voláme policii. Teprve pak zjistíme potřebné údaje a důkladně vyplníme všechny formuláře.
Je třeba mít na paměti, že při cestách na dovolenou právě na chorvatských silnicích a dálnicích na české řidiče nejvíce doléhá únava. Většinou za sebou mají jízdu na velké vzdálenosti a mnohdy zbytečně podceňují nezbytnost odpočinku při pravidelných zastávkách. Těmto okolnostem by také měli podřídit způsob jízdy a neměli by zbytečně spěchat a riskovat. Je vždy lepší přijet do cíle o něco později než si pokazit začátek dovolené a celý pobyt v zahraničí zkomplikovat. 
 
Mýtné
Motorová vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií podle počtu náprav a výšky nad přední nápravou. Osobní vozy patří většinou do první kategorie. Platí se na pěti úsecích dálnic, A1: Zagreb – Split; A1/A6: Zagreb – Rijeka; A2: Zagreb – Macelj; A3: Bretona – Zagreb – Lipovac; A4: Zagreb – Goričan.
Dále se poplatky vztahují na průjezd tunelem Ulčka (z Opatje směr Rovinj se za osobní vůz platí 27 kun) a jízdu přes most, který spojuje ostrov Krk s pevninou, kde se za osobní vůz platí 15 kun.
 
Asistence
Pomoc v nouzu od autoklubu Hrvatski AutoKlub HAK, tel.: 00385 987, z mobilu 00385 01987. Komunikace v angličtině a francouzštině. Opravy na místě 6.30-18.30 hod. Odtahová služba nepřetržitě.
 
Ubytování
Hotely: V zemi je více než 400 hotelů, které se dělí na pět skupin podle kvality. Od De Luxe až po D, zavádí se však obvyklejší systém hvězdiček. Stravovací nabídka je různá, od snídaní až po plnou penzi. V hotelu střední kategorie se za dvoulůžkový pokoj platí od 500 do 600 kun, tedy 250-300 kun na osobu a noc. Informace: Croatian Tourist Association, Vladimíra Nazora 3, 51410 Opatja, tel.: 00385 517 114 15, e-mail: huh@ti.tel.hr .
Hostely:  Najdete je ve větších městech nebo turistických centrech, tedy v Záhřebu, Pule, v Zadaru, Šibeniku a Dubrovníku, na Korčule nebo v Punatu na ostrově Krk. Kromě hostelu v Záhřebu jsou všechna zařízení otevřena jen od května do října.
Kempy: V provozu je jich asi 130. převážně na pobřeží. Podle počtu hvězdiček se dělí na čtyři skupiny, které se liší vybavením a nabídkou služeb. Držitelé mezinárodního karnetu CCI mohou v některých kempech uplatnit slevu.
Více informací v Croatian Camping Union, Petra Kandlera 9/II, 5440 Poreč, tel.: 00385 524 512 92 nebo 00385 524 512 79.
 
 
  
Zpracováno podle:  
 
[JJ] 
 
 
 

Chorvatsko - Autem po Evropě - Cestování příspěvky


Vlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska