Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  21/07/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Francie  

 

 

 
 
Francie
 
 
Charakteristika
Největší stát západní Evropy leží mezi Atlantským oceánem a Středozemním mořem. Patří k němu také ostrov Korsika i zámořské departmenty Guadeloupe, Martinik, Francouzská Guyana a Réunion. Francie ovládá také dvě ostrovní teritoria se statutem územního společenství Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, dále tři zámořská území – Novou Kaledonii, Francouzskou Polynésii a konečně Wales a Futunu.
Území Francie od pobřeží Atlantiku směrem k vnitrozemí stoupá, téměř 70 % zabírají nížiny, nízko položené plošiny a pahorkatiny kolem ústředního Francouzského středohoří. Na severu leží rozsáhlá Pařížská pánev. Přímořská písečná krajina Landes patří k evropským pozoruhodnostem. Na severovýchodě se rozkládají vysočiny Argony, Ardeny a Vogézy. Na jihu a jihovýchodě Francie se táhnou vysoká pohoří Pyreneje, dál k severu pak Jura a Alpy. Nacházejí se tam jezera, z nichž největší je hraniční Ženevské jezero (235 km2), patřící k francouzskému území. Francie leží v mírném klimatickém pásu, rozhodující vliv má Atlantský oceán, směrem na východ sílí ráz kontinentálního klimatu. V Provenci vládne středomořské klima se suchým slunečným létem. V horách je počasí mnohem drsnější s častými srážkami. Střediska v Alpách mají sněhovou pokrývku až šest měsíců v roce.
 
Základní údaje
Hlavní město: Paříž
Rozloha: 543 965 km2
Počet obyvatel: 59,5 mil.
Úřední jazyky: francouzština
Měna: euro (EUR) = 100 centů
Mezinárodní předvolba: 0033
Časové pásmo: SEČ
Státní svátky: 1.1.; Velikonoční neděle a pondělí; 1.5.; 8.5.; 25.5.; 14.7.; 15.8.; 1.11.; 11.11.; 25.12.
Napětí v el. Síti: 220 V
 
 
 
 
Eifelova věž - symbol PařížeDůležitá telefonní čísla
Policie: 17 nebo 112
Hasiči: 18 nebo 112
Zdravotní pohotovost: 15 nebo 112
Pomoc v nouzi od autoklubu ACF: 0800 089 222
Velvyslanectví ČR v Paříži: 00333 140 651 300
 
Bezpečnostní situace
V různých částech země je značně proměnlivá. Kriminalita bují hlavně ve velkých městech. Krádeže aut jsou časté také v přístavu Calais a na Korsice. Před kapesními zloději je třeba mít se na pozoru na pařížských letištích, na nádražích nebo v metru. Pouliční loupeže páchají také zloději na motocyklech.
 
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vpravo, řidičský průkaz je nezbytný, minimální věk řidiče osobního automobilu je 18 let. Při parkování v autech nikdy nenechávejte žádné cennosti, fotoaparáty či kamery.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy (včetně vozidel s přívěsy o hmotnosti do 3,5 t) a motocykly:obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na vybraných úsecích 110 km/h a na dálnici 130 km/h
Autobusy: v obci 50 km/h, mimo obec a na dálnici 90 km/h .
Řidiči, kteří vlastní oprávnění méně než 2 roky, nesmějí mimo obec překročit rychlost 80 km/h, na dálnicích ve městě 100 km/h a na ostatních silnicích 110 km/h . Minimální rychlost v levém pruhu dálnice je 80 km/h .
 
Alkohol
Tolerance do 0,5 promile alkoholu v krvi. Pro řidiče autobusů platí nulová tolerance.
 
Pokuty
mořské útesyPolicisté mohou na místě udělovat pokuty až do výše 375 eur. Nejnižší sazba – 11 eur – je za překročení parkovacího času. Mnohem vyšší jsou však pokuty za vysokou rychlost, například za překročení o 50 km/h až 1 500 eur, při zjištění hladiny alkoholu nad 0,8 promile až 4 500 eur (asi 120 000 Kč). Stejný trest hrozí i při řízení pod vlivem psychotropních a omamných látek. Jestliže řidič spáchal oba přestupky, sazby se sčítají, což už se mimořádně prodraží. Za závažné delikty je zároveň odebrán řidičský průkaz, obvykle na dobu tří let. Může hrozit také odnětí svobody až na dva roky. V případě jízdy pod vlivem alkoholu bývá vydán i krátkodobý zákaz řízení, většinou na 72 hodin.
 
Parkování
Parkuje se po pravé straně vozovky. V jednosměrných ulicích, jsou-li dost široké, po obou stranách. Nepřerušovaná žlutá čára značí zákaz stání. V takzvaných modrých zónách je parkování regulováno prostřednictvím parkovacích disků. Jsou k dostání na policejních stanicích, v turistických kancelářích a v některých obchodech. Od 9 do 19 hod. je parkování omezeno na 90 min. Disky se nemusejí používat o nedělích a svátcích. Fungují také placená parkoviště. V Paříži však nelze stát na jednom místě déle než 24 hodin, jinde je limit sedm dnů. Invalidní motoristé mohou parkovat i na zakázaných místech, pokud nebrání bezpečnosti provozu. Slouží jim vyhrazená stání a placená parkoviště mohou využívat bezplatně.
 
Celní a pasové předpisy
dálnice - výběr mýtaV souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP má každý státní příslušník ČR právo pobývat v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Turistický a studijní pobyt je v kontinentální Francii časově neomezený.

Pro zámořská území Francie (zámořské departementy i zámořská teritoria) platí bezvízový styk na dobu kratší tří měsíců, pro pracovní pobyty je však nutné pracovní povolení. Totéž platí pro pobyty delší tří měsíců v zámořských departementech. Naproti tomu pro pobyty delší tří měsíců v zámořských teritoriích, jejichž účelem není pracovní či obchodní činnost, je nutné vízum, a to na základě konzultace se zástupcem daného zámořského teritoria.

Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu přihlašovací povinnost.
Při kontrole nezletilé osoby do 18 let cestující bez doprovodu dospělé osoby mohou vyžadovat francouzské úřady písemný souhlas rodičů s cestou do zahraničí.

Práce občanů ČR ve Francii
Dne 27. června 2008 bylo ve věstníku Journal Officiel (str. 10333) publikováno nařízení č. 0149 jako právní rámec úplné liberalizace francouzského pracovního trhu pro občany všech států, které vstoupily do EU dne 1. května 2004. K 1. červenci 2008 se tak francouzský pracovní trh otevřel zcela i pro české občany.

Pro občany ČR to v praxi znamená, že mohou na území Francie vykonávat závislá i nezávislá povolání za stejných podmínek jako Francouzi, samozřejmě za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek. Výjimku tvoří několik specifických povolání ve státní správě určených výhradně francouzským státním příslušníkům.
aquadukt
Pro všechna povolání s výše uvedenou výhradou již není třeba žádat pracovní povolení.

Co se týče pobytových dokladů, odpadá pro české zaměstnance povinnost být držitelem francouzské pobytové karty. Český občan všeobecně má však právo o její vystavení požádat na prefektuře nebo podprefektuře příslušné podle místa bydliště.

Při této příležitosti upozorňujeme na povinnost nahlásit svou přítomnost na francouzském území obecnímu úřadu místa bydliště. Tato povinnost se bude vztahovat na všechny příslušníky EU a EHP, kteří přistěhují do Francie po datu zveřejnění nařízení stanovujícího formu potvrzení o přihlášení. Bude třeba ji splnit během tří prvních měsíců pobytu.

Trvalý pobyt ve Francii je možno získat po 5 letech nepřetržitého pobytu na francouzském území, což je třeba dokázat několika doklady, jako jsou pracovní smlouvy, výplatní listiny, faktury apod.

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách francouzské státní správy Service-Public www.vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2739.xhtml
 
Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz. V hotovosti lze převážet nejvýše 10.000,- EUR na osobu, při vyšší částce je ohlašovací povinnost.
Při cestování se psem, kočkou nebo fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině. Benzín lze převážet pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10l.
Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy. Před cestou doporučujeme informovat se u zastupitelského úřadu Francie v Praze a případně si vyžádat příslušná povolení.
 
Otevírací doba
Potravinářské obchody: pondělí až pátek 7/9-18/19.30 hod., někdy mají otevřeno také v neděli dopoledne.
Ostatní obchody: úterý až sobota 9/10 až 19.30 hod., obchodní doby zavírají ve 21 nebo ve 22 hod. V pondělí má většina obchodů podstatně zkrácenou prodejní dobu nebo úplně zavřeno.
Banky: pondělí až pátek 9-12 hod. a 14-16 hod., v Paříži 10-17 hod.
Pošty: pondělí až pátek 8/9-18/19 hod., sobota 8/9-12 hod.
Muzea: pondělí až neděle 10-17 hod. (Všechna národní a oblastní muzea mají zavřeno v úterý. Pouze Versailles, Palas du Trianon a Musée Orsay jsou pro návštěvníky mimo provoz v pondělí.)
 
Zvláštnosti
PařížPředpisy odpovídají evropským zvyklostem. V prudkém stoupání dávají vozidla jedoucí dolů přednost vozidlům stoupajícím vzhůru. Pokud je nezbytné, aby se jedno z vozidel vrátilo, učiní tak řidič vozu lehčí kategorie. Jsou-li stejné kategorie, otáčí se auto jedoucí dolů. Průjezd kolem tramvaje během nástupu a výstupu cestujících je zakázán.
Pozor! Ve Francii je přísně zakázán provoz antiradarů. Jeho zjištění je trestáno pokutou 1 500 eur a zabavením vozidla. Přísně trestaným přestupkem se od roku 2006 stala i nebezpečná jízda. Za běžnou nehodu se zraněním osob hrozí pokuta do 1 500 eur a zadržení řidičského průkazu až na tři roky. Řidič, který takovou nehodu způsobí nebezpečnou jízdou, zaplatí až 15 000 eur (asi 420 000 Kč). Dále mu hrozí až roční vězení a zákaz řízení na dobu do pěti let!
 
Mýtné
Na francouzských dálnicích se většinou vybírá mýtné. Poplatek na 100 km pro osobní vozy činí 6 eur. Platí se také za cestu po mostech (La Rochelle – Ile de Ré, Pont de Trancaville, Pont de Normandie, Millau Viadukt) a za průjezd tunely. Ceny pro osobní automobily se přitom různí. Například za průjezd tunely Fréjus a Mont Blanc zaplatíte 29,30 eura, zpáteční lístek stojí 36,50 eura, avšak za tunel Puyroments je cena pro osobní vozy jen 5,30 eura. Při sestavování trasy putování si vždy upřesněte výši jednotlivých poplatků. Vyhnete se pak nepříjemným překvapením, protože užití některých komunikací, mostů či tunelů se může opravdu prodražit. Automobilisté, kteří chtějí ušetřit peníze za poplatky na dálnicích a příliš nespěchají, zvolí raději silnice, jež nejsou zpoplatněné. Takovou trasu je však třeba si pečlivě připravit již v klidu domova.
 
Asistence
V případě nouze volejte nepřetržitou službu autoklubu AIT Assistance, tel.: 0033 0800 892 22.
 
 
Ubytování
Hotely: Platí běžná klasifikace podle škály od jedné do pěti hvězdiček. Cena dvoulůžkového pokoje bez snídaně se pohybuje v rozmezí 55-110 eur. Výhodné jsou zejména hotely sítě Formule 1. Vyplácí se používat rezervační servis Loisirs Acceuil. V Paříži sídlí na hlavním nádraží a na Champs Elysées 127, tel.: 0033 147 23 61 72. Další informace: Féderation Nationale des Logis de France, 83 Avenue dItale, 75013 Paris, tel.: 0033 145 847 000 nebo Féderation Nationale de IIndustrie Hoteliére, 22 rue dAnjou, 75008 Paris, tel.: 0033 144 941 994.
Hostely:  Ve Francii najdete asi 300 Auberges de la Jeunesse, které nabízejí ubytování všem, přednost však mají mladí lidé do 26 let. Držitelé průkazů ISIC nebo ISTC mohou uplatnit slevu. Průměrná cena bez snídaně za osobu a noc se pohybuje od 7 do 13 eur. Další informace: www.fuaj.org
Kempy: Na francouzském území je jich na 10 000. Podle úrovně služeb a servisu se dělí do čtyř kategorií; vyšší nabízejí individuální koupelny, služby různých obchodů, nepřetržité hlídání celého areálu. Držitelé karnetu CCI dostávají slevu 10 %, cenová zvýhodnění existují i pro děti od 3 do 14 let. Jedna noc v kempu přijde rodinu s autem a stanem na 23 až 38 eur. Podrobnější informace zjistíte na http://www.campingclub.asso.fr
 
 
 
 
 
Zpracováno podle:  
 
 [JJ]
 

Francie - Autem po Evropě - Cestování příspěvky


Vlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska