Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  25/06/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Itálie  

 

 

 
 
  
 
Itálie
 
 
 
Charakteristika
Itálie, zabírající celý Apeninský poloostrov od Alp až po přilehlé ostrovy Sardinii a Sicílii, obklopuje Středozemní, Jaderské, Jónské, Tyrhénské a Ligurské moře. Kromě Pádské nížiny a pobřeží je jeho území převážně hornaté, zvlášť na severu, kde se táhnou Alpy s nejvyšší horou Mont Blanc (4 807 m. n. m.). Italským územím prostupuje soustava Apenin, která je na jihu vulkanicky činná (Vesuv, Etna). Řeky bohaté na vodu jsou na severu, jezera pak zejména na jižním úpatí Alp (Gardské, Magione, Como).
Itálie patří mezi země s nejstarší turistickou tradicí. Délkou pobřeží – měří více než 3 000 km – je mezí státy Středomoří na prvním místě. Turisté kromě historických památek a světoznámých starobylých měst mohou obdivovat mnohé přírodní krásy v chráněných územích (je jich na 500) a přírodních parcích (těch je 20). K Itálii navíc územně patří také ostrovy Sicílie, Sardinie, Elba, Capri a Ischie.
Na většině území je příjemné a mírné středomořské i subtropické klima, které ovlivňují nadmořská výška a poloha jednotlivých regionů. Teploty jen málokdy (snad jen některých vysokohorských oblastí) klesají pod bod mrazu, v létě bývají dlouhotrvající vedra, která zmírňuje blízkost moře. S výjimkou jižních oblastí jsou srážky dostatečné.
 
Základní údaje
Hlavní město: Řím
Rozloha: 301 308 km2
Počet obyvatel: 56,1 mil.
Úřední jazyky: irština, regionálně také němčina a francouština
Měna: euro (EUR) = 100 centů
Mezinárodní předvolba: 0039
Časové pásmo: SEČ
Státní svátky: 1.1.; 6.1.; 25.4.; 1.5.; 2.6.; 15.8.; 1.11.; 8.12.; 25. a 26.12
Napětí v el. síti: 220 V
 
 
 
Důležitá telefonní čísla
Policie: 113 nebo 112 (karabiníci)
Hasiči: 115
Zdravotní pohotovost: 918
Pomoc v nouzi od silniční služby ACI-Global: 116 nebo 800 16 800, 800 803 116
Velvyslanectví ČR v Římě: 0039 063 609 571-3
 
Bezpečnostní situace
Je třeba se mít na pozoru před kapesními zloději. Zvlášť na jihu řádí v ulicích mladiství lupiči na motocyklech.
 
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vpravo, řidičský průkaz je nezbytný, minimální věk řidiče automobilu činí 18 let. Při parkování je třeba hlídat osobní věci a v autech nenechávat žádné cennosti, fotoaparáty či kamery.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy a motocykly:obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, rychlostní silnice 110 km/h a dálnice 130 km/h (automobily s přívěsem nebo karavany jen 70 km/h).
Autobusy: v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na dálnici 120 km/h
Řidiči, kteří vlastní řidičský průkaz méně než tři roky, musejí mimo obec omezit rychlost na 90 km/h a na dálnici nesmějí jet rychleji než 110 km/h
 
Alkohol
Tolerance alkoholu je poměrně značná, do 0,5 promile alkoholu v krvi. Za překročení limitu jsou pokuty od 328 do 1 376 eur. V krajních případech mohou policisté řidiči odebrat řidičský průkaz na 15 dnů až 3 měsíce. Řidič může být odsouzen až k měsíčnímu vězení.
Náměstí sv. Petra - Řím, Vatikán 
Pokuty
Od zahraničního motoristy mohou policisté vybírat na místě jen čtvrtinu výše stanovené pokuty. Kdo neuzná vinu, je povinen až do vyšetření případu a pokud možno v hotovosti složit depozitum. Jinak je mu odebrán řidičský průkaz. Jestliže ho nepředloží, do zaplacení pokuty je mu zadržen vůz. Výše pokut se pohybuje podle závažnosti od 33,60 eura (například za špatné parkování a mírné překročení stanovené rychlosti) až po 1 376 eur (za značné překročení rychlostního limitu nebo tolerované hodnoty alkoholu v krvi). Rychlá jízda může mít za následek odebrání řidičského průkazu až na tři měsíce.
 
Parkování
Užívají se různobarevné čáry na vozovce. Bílá značí bezplatné parkování, modrá placené a žlutá rezervovaná místa k parkování. V modrých zónách se hradí poplatek prostřednictvím automatu nebo si můžete v novinovém stánku zakoupit parkovací kartu a viditelně ji umístit za čelní sklo. V určitých hodinách dne a také o nedělích jsou tyto zóny bezplatné.
V historických čtvrtích Říma je v pracovních dnech zakázáno parkovat od 7 do 20 hod., ve Florencii od 7 do 18 hod. Také v jiných městech fungují takzvané zelené zóny, kde platí absolutní zákaz parkování po dobu, která je v pracovních dnech obvykle vymezena od 8 do 9.30 hod. a od 14.30 do 16 hod. Pokud se v takové zóně nachází hotel, v němž je motorista ubytován, může zde zastavit na dobu nezbytně nutnou. Po vložení zavazadel však musí vozidlo přeparkovat. Zdravotně postižení motoristé mají k parkování zvlášť vyhrazené plochy vyznačené žlutými čarami a mezinárodním symbolem invalidního vozíku. Mohou rovněž parkovat na místech, kde je to jinak zakázáno.
 
Celní a pasové předpisy
ŘímObčan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu.K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako doklad použít i platný občanský průkaz. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem.

I dětem mladším 5 let se od 25.4.2008 vydávají cestovní, diplomatické a služební pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 5 let, s nimiž je možné vycestovat do kteréhokoli státu světa. (To je důležité zejména pro cesty do Kanady). Veškeré dosud vydané cestovní doklady samozřejmě zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Od 1.3.2008 je možné zapisovat děti mladší 10 let do cestovního, diplomatického a služebního pasu rodiče. Děti zapsané v platném cestovním, diplomatickém nebo služebním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta.

Janov - letecký pohledPři převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o očkování proti vzteklině. Vakcinace musí být provedena v rozmezí nejméně 20 dnů před vstupem na území Itálie a nesmí být starší 11 měsíců.
Ztrátu či odcizení cestovního dokladu by měl turista nahlásit italské polici (případně karabiníkům), a tím tak předejít případným problémům, které mohou vzniknout ze zneužití odcizeného dokladu. Na webových stránkách velvyslanectví www.mzv.cz/rome naleznete k případnému využití přeloženou verzi policejního oznámení (tzv. „denuncia“).

V případě, že český občan při pobytu v cizině (Itálii) ztratí cestovní pas nebo mu je cestovní pas odcizen, může požádat o vystavení tzv. náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu), který mu umožní návrat do vlasti. Je určen pro přímou cestu z Itálie do ČR. Maximální doba jeho platnosti je 6 měsíců. Platnost dokumentu je však udělována pouze na nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím k době možnosti návratu do ČR.
 Benátky
Žádost o náhradní cestovní doklad se podává na příslušném formuláři, který obdržíte na našem konzulárním oddělení nebo na honorárních konzulátech ČR. Čitelně vyplněný formulář se dvěma fotografiemi pasového formátu, poplatek a fotokopie českých dokladů, potvrzující české občanství (osvědčení o státním občanství ČR, fotokopie ztraceného pasu, kopie občanského průkazu s vyznačením českého občanství) předáte pracovníkovi konzulárního oddělení. Pokud nemáte k dispozici žádný z těchto identifikačních dokladů, je třeba nejdříve (nejlépe telefonicky) o této skutečnosti informovat konzulární oddělení velvyslanectví, které převezme od Vás osobní data, na základě kterých ověří Vaši totožnost u příslušných českých orgánů. Dále je nutno přiložit potvrzení o ztrátě či zničení cestovního dokladu (policejní zpráva z jakékoliv policejní stanice, event. čestné prohlášení). Za vystavení náhradního cestovního průkazu se vybírá správní poplatek je 16,- (poplatek se každý měsíc aktualizuje dle platného kurzu). Doporučujeme vozit s sebou také fotokopii platného cestovního pasu ČR nebo platného občanského průkazu ČR vydaného po červenci 2000. Náhradní cestovní doklad je nutné do 3 dnů po návratu do ČR odevzdat na oddělení cestovních a osobních dokladů příslušného městského úřadu, kde je možno požádat o vystavení nového cestovního pasu.
 
Omezení množství platí pro následující kategorie spotřebního zboží:
- 800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze 3 g/ks nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku
- alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (10 l alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22%, 20 l alkoholických nápojů s obsahem nepřesahujícím 22 % alkoholu, 2 l lehkých vín ), - 90 l vín, z toho 60 l šumivého vína
110 l piva .
Výše než uvedená množství jsou považována za obchodní dovoz.


Dovoz benzínu v kanystru je zakázán. Dovoz valut není omezen, vývoz hotovosti je omezen na částku 10.330,- Euro, nad zmíněnou částku je třeba vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz.
 
 
Otevírací doba
Potravinářské obchody: pondělí až sobota 8.30/9-13 hod. a 15.30/16-19.30/20 hod.,
V severní Itálii mohou v provozní době existovat odchylky. Jeden den v týdnu mívají obchody zavřeno, ale stanovený den se v jednotlivých krajích liší.
Banky: pondělí až pátek 8.30-13.30,15-16 hod.
Pošty: pondělí až pátek 8.30-14 hod. (některé úřady 8.30-17 hod.), sobota 8.30-12 hod.
Muzea: Galerie jsou obvykle zavřená v pondělí. Vatikánská muzea a Sixtinská kaple jsou nepřístupné v neděli, vyjma poslední neděle v měsíci.
 Piza - šikmá věž
Zvláštnosti
Na dálnicích při jízdě mimo obce musejí řidiči celoročně svítit tlumenými světly. Při zhoršení rozptylových podmínek může být provoz motorových vozidel v centrech historických měst dočasně vyloučen. Některé části měst mají zvláštní režim provozu a smějí do nich vjíždět jen vozidla se zásobováním a motoristé, kteří tam trvale bydlí. Magistráty mohou uvalit embargo na provoz motorových vozidel vždy první neděli v měsíci v době od 10 do 18 hod. Také na většině menších ostrovů je automobilový provoz regulován. Jestliže má vozidlo závadu, řidiči i členové posádky si po vystoupení při opravě musejí oblékat oranžové, žluté nebo červené reflexní vesty. Policie sice nekontroluje, zda je motoristé ve voze mají, ale když je za uvedených okolností nepoužijí, riskují pokutu.
 
Mýtné
Na dálnicích se vybírají poplatky, které se dají hradit mezinárodními platebními kartami. Je možné použít také kartu VIA-CARD, kterou zakoupíte v CK Autoturist nebo v centrále ÚAMK. Vystačí však jen na 600 km jízdy dálnicí a neplatí pro Sicílii. Dálniční poplatek pro osobní automobil činí 5 eur na 100 km. Zpoplatněn je také průjezd tunelem pod Mont Blancem mezi Itálií a Francií (osobní auto za 29,30 eura, zpáteční za 36,50 eura), dále za jízdu tunelem sv. Bernarda mezi Itálií a Švýcarskem (osobní auto bez přívěsu 21,90 eura, zpáteční 30,80 eura; s přívěsem 32,40 eura a zpáteční 51,80 eura). Poplatek je nezbytný také za užití tunelu Fréjus, který spojuje Itálii s Francií (osobní auto 29,30 eura a zpáteční 36,50 eura). Na italských mostech se mýtné nevybírá.
 
Asistence
Bezplatná a nepřetržitá silniční služba ACI-Global, tel. 116 nebo 0039 800 116 800 a 800 803 116
 
Ubytování
Hotely: Podle kvality a počtu hvězdiček jsou rozdělené do pěti kategorií. Za osobu a noc průměrně zaplatíte od 77 do 155 eur, skromnější ubytování za osobu a noc pořídíte od 41 eur. Bližší informace na http://www.enit.it
Hostely: V zemi najdete na 80 mládežnických ubytoven. Za přenocování se účtuje od 8,30 do 14 eur za osobu a noc. Bližší informace na http://www.hostelsitaly.it nebo horské boudy Clubu Alpino Italiano, více informací na http://www.cai.it/
Kempy: Nejvíc jich je v přímořských oblastech, na pobřeží severoitalských jezer, v Dolomitech, v okolí Říma, na jihu Itálie a na Sicílii. Dospělý zaplatí za jednu noc průměrně 9 eur, dítě od tří do šesti let pak 6 eur, mladší děti mají pobyt zdarma. Místo pro auto, stan, karavan nebo obytný vůz stojí 13,50 eura na den. Vyplatí se mezinárodní karta CCI, která je k dostání v pobočkách CK Autoturist. Další fakta zprostředkuje Centrála turistických infomací ÚAMK, tel.: 261 104 333.
 
 
 
[JJ]
Zpracováno podle:     
·          dr. Arnošt Tabáček: Ottův průvodce po Evropě, Ottovo nakladatelství s.r.o., 2007
·          http://www.mzv.cz/
·          http://cs.wikipedia.org/wiki/italie
·          http://www.celysvet.cz
 
 
 
 


Itálie - Autem po Evropě - Cestování příspěvky


Vlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska