Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  22/06/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Maďarsko  

 

 

 
 
 
 
Maďarsko
 
 
Charakteristika
Více než polovinu východního území Maďarska zabírá Velká uherská nížina. Na západ od Dunaje se zvedají výběžky Alp, které dosahují až 889 m n. m., a mezi nevysokými pahorkatinami vyniká s 682 m n. m. Mészek. Severně od známého jezera Balaton se naházejí Bakoňský les a Pilišské vrchy, za nimiž se rozkládá Malá uherská nížina. Na severovýchodě se vypíná nejvyšší pohoří země. Je sopečného původu a nejvyšší hora Kékes měří 1 015 m. Za návštěvu stojí nejen výstavní a starobylá Budapešť, ale i další města, jako jsou Szeged, Pécs a Györ. K nejvýznamnějším památkám patří sídlo vlády, honosná budova parlamentu v působivém novogotickém slohu. Na protějším břehu Dunaje lze lanovkou vyjet na kopec Gellért k pevnosti z 19. století, k Rybářské baště, starobylým hradbám či ke kostelu sv. Matyáše. Se stovkou termálních pramenů se Budapešť řadí k největší lázeňským městům na světě. Kromě hlavního města jsou nejvýznamnějšími turistickými lákadly letoviska u jezera Balaton, které je délkou 80 km a šířkou, jež kolísá od 2 do 15 km, největším sladkovodním jezerem střední Evropy. Neopakovatelné kouzlo a přírodní půvaby má rovněž maďarská pusta, kde se stále pasou stáda dlouhorohého skotu. Podnebí je mírné, s výrazně vnitrozemským rázem, což znamená, že léta jsou suchá a horká, zatímco zimy tuhé a mrazivé.
 
Základní údaje
Hlavní město: Budapešť
Rozloha: 90 030 km2
Počet obyvatel: 10,1 mil.
Úřední jazyky: maďarština
Měna: forint (HUF) = 100 filerů (1 HUF=0,1 Kč)
Mezinárodní předvolba: 0036
Časové pásmo: SEČ
Státní svátky: 1.1.; 15.3.; 1.5.; 16.5.; 20.8.; 23.10.; 1.11.; 24. a 26.12.
Napětí v el. síti: 220 V
 
 
 
Důležitá telefonní čísla
Policie:  107 nebo 112
Hasiči: 105 nebo 112
Zdravotní pohotovost: 105 nebo 112
Pomoc v nouzi od autoklubu MAK: 188
Velvyslanectví ČR v Budapešti: 0036 135 105 39
 
Bezpečnostní situace
BudapešťPři parkování je třeba dávat si pozor na osobní věci a v autech určitě nenechávat žádné cennosti, fotoaparáty či kamery. Ostavovat vozidlo na delší dobu je doporučeno jen na hlídaných parkovištích. V restauracích a barech se vyplatí kontrolovat účtované ceny. Výskyt padělaných platebních karet je v Maďarsku běžný. Někde mohou vyžadovat jen platby v hotovosti.
 
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vpravo, nezbytný je řidičský průkaz, minimální věk řidiče osobního automobilu je 18 let.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy a motocykly: v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na rychlostní silnici 110 km/h a na dálnici 130 km/h
Autobusy a automobily s přívěsem: v obci 50 km/h, mimo obec a na rychlostní silnici   70 km/h, na dálnici 90 km/h.
V blízkosti železničního přejezdu v obci není možné překročit rychlost 30 km/h, mimo obec 40 km/h, přes přejezd se smí jet maximálně 5 km/h!
 
Alkohol
parlamentV Maďarsku je zaveden absolutní zákaz požívání alkoholických nápojů před jízdou a během jízdy. Naměří-li policisté do 0,8 promile alkoholu v krvi, zaplatí řidič pokutu, při vyšší hladině je proti němu zahájeno trestní stíhání.
 
Pokuty
Policisté je vybírají na místě a pouze v hotovosti. Pokud provinilec nemá potřebnou částku u sebe, může pokutu uhradit do 30 dnů poštou. Rozmezí pokut se pohybuje od 500 do 10 000 forintů, při soudním řízení se však může vyšplhat až na 150 000 forintů, například za jízdu bez řidičského oprávnění. Naměří-li policisté zvýšenou hladinu alkoholu v krvi, pokuta dosahuje až 100 000 forintů, ale i za výrazné překročení rychlosti zaplatí řidič 60 000 forintů. K soudním rozsudkům náleží také zákaz řízení motorových vozidel od tří do šesti měsíců.
 
Parkování
Mimo obvyklé a uznávané případy je zastavení na chodníku zakázáno, jestliže hmotnost na jednu nápravu přesahuje 1 t. Vozidla s nižší hmotností tam mohou parkovat jen v případě, že pro chodce zůstane volný pruh o šíři 1,5 m. Parkovací místa s takovým režimem jsou na okraji vozovky vyznačena bílou čarou. V Budapešti lze dvě až tři hodiny parkovat na placených stáních s parkovacími automaty. Pro zdravotně postižené motoristy existují vyhrazená parkoviště označená mezinárodním symbolem. Tam je možné parkovat neomezenou dobu.
 
Celní a pasové předpisy
Občan České republiky může cestovat do Maďarské republiky (MR) na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.

Děti mohou cestovat s vlastním cestovním dokladem. Bez vlastního cestovního dokladu může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem mladším 15 let, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté je nutno se obrátit na Zastupitelský úřad ČR (Budapest VI., Rózsa u. 61.), který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.
 
Občané ČR nepotřebují k cestě do Maďarska víza. Po příjezdu do MR občan České republiky nemá přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení max. po dobu 90-ti dnů. Po tomto termínu musí požádat o povolení k pobytu (Tartózkodási Engedély ) v kanceláři Úřadu pro přistěhovalectví a státní občanství (orgán cizinecké policie - Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) podle místa pobytu.

K žádosti cizinec musí doložit následující:
- cestovní doklad nebo občanský průkaz
- vyplnit formulář
- 1 fotografii
- kolek v hodnotě1000,- HUF
- formulář k ohlášení pobytu – k tomu doloží vlastnický list nebo smlouvu o nájmu nebo podnájmu s podpisem vlastníka
- doklady potvrzující účel pobytu, což může být :
- u zaměstnance pracovní smlouva
- u živnostníka - živnostenský list
- u podnikatele - výpis z obchodního registru
- u studentů - potvrzení o zápisu nebo přijetí k studiu
- u rodinných příslušníků - matriční doklad
- u důchodců - potvrzení o předisponování důchodu
- zdravotní pojištění - zaměstnanec nepotřebuje, ostatní předkládají Evropský průkaz zdravotního pojištění

Povolení k pobytu se vydává na pět let ve formě karty. Tato doba může být omezena platností jednotlivých dokladů, např. délkou studia.
S tímto povolením žadatel obdrží i úřední vysvědčení k pobytu. S povolením a vysvědčením se může zaregistrovat do evidence obyvatel u místně příslušného notáře, resp. kanceláři pro vyřizování dokladů (Okmányiroda), kde dostane registrační kartu s jeho adresou v Maďarsku (Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány).

Povolení k pobytu v hlavním městě pro občany Evropského hospodářského prostoru se vyřizuje na adrese:

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Úřad pro přistěhovalectví a státní občanství Ministerstva spravedlnosi a pořádkového sboru)
Budapest XI., Budafoki út 60.
tel.: 463 92 33, 36,38
 
Osoba, která převáží přes hranice Maďarska forinty, valuty, šeky, mezinárodní poštovní poukázku, cenné papíry nebo jiné platidla v celkové hodnotě přesahující 1 milion forintů (cca 4.500,- USD), je tuto skutečnost povinna písemně nahlásit celním orgánům.
Není omezen převoz věcí nakoupených pro osobní potřebu. Alkohol a tabákové výrobky se můžou převážet v omezeném množství:
Budapešť
800 ks cigaret
400 ks cigár
200 ks doutníků
1 kg tabáku

10 l tvrdého alkoholu
20 l likéru
90 l vína
110 l piva

Při převozu psů a koček musí být splněny tyto požadavky:
1. pas
mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Chovatel pas získá po 1.5.2004 u schváleného soukromého veterinárního lékaře (jejich seznam bude zveřejněn na webových stránkách www.svscr.cz .
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování nebo označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.
3. očkování proti vzteklině
očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování. Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou cestovat, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.
 
proslulé lázněOtevírací doba
Obchody: pondělí až pátek 10-18 hod., sobota 9-13 hod.
Banky: pondělí až čtvrtek 8-15 hod., pátek 8-13 hod.
Pošty: pondělí až pátek 8-18 hod., pošta v Budapešti na hlavním nádraží otevřena pondělí až sobota 8-21 hod.
Muzea: úterý až neděle 10-18 hod.
 
Zvláštnosti
Při jízdě mimo obec je nutné celoročně svítit i ve dne. Klikatá bílá čára na okraji vozovky vyznačuje zákaz zastavení a parkování. Některé části Budapešti – Horní vrch, Margaretin ostrov a centrum města – jsou pro motorová vozidla trvale uzavřeny.
 
Mýtné
říční doprava na DunajiZpoplatněno je užití dálnic M1, M3, M5 a M7. Nezbytná je dálniční známka, ke které patří i magnetická karta. Na známce i na kartě musí být uvedena registrační značka vozidla. V pobočkách maďarského autoklubu, na větších poštách, čerpacích stanicích, v zahraničí pak také na pobočkách autoklubů na Slovensku a v Rakousku, jsou k dostání známky čtyřdenní, desetidenní, měsíční a roční. Čtyřdenní známka pro osobní automobil stojí v hlavní sezoně (od 1.5. do 30.9.) 1 460 a mimo sezonu 1 120 forintů, desetidenní pak přijde na 2 300, měsíční na 3 900 a roční na 35 000 forintů. Jiné poplatky za mýtné se v Maďarsku nevybírají.
 
Asistence
Maďar Autoklub (MAK): tel.: 0036 188 nepřetržitě. Členové ÚAMK, kteří se prokážou příslušnou kartou, mají práci zdarma.
 
Ubytování
Hotely: Podle kvalit služeb i vybavení se dělí do pěti kategorií a označují příslušným počtem hvězdiček, avšak od zavedených zvyklostí existují odlišnosti. Třeba pokoj v tříhvězdičkovém zařízení nemusí mít vždy koupelnu. V hotelích nižších kategorií pak sociální zařízení na pokoji bývá většinou výjimkou. Průměrná cena za dvoulůžkový pokoj se většinou pohybuje od 11 000 do 25 000 forintů. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.hungarytourism.hu nebo na http://www.hotelinfo.hu .
Hostely: Bližší informace podává Express Travel Semmelweis utca 4, Budapešť, tel.: 0036 131 786 00, e-mail: info@express-travel.hu .
Kempy: Existuje přibližně 100 těchto zařízení, nejvíce je jich kolem Balatonu a podél Dunaje. Většinou mají sezonní provoz, tedy od května do září. Průměrná cena za přenocování je 2-7 eur, za stan a osobní auto se platí 7-20 eur. Držitelům mezinárodní kempinkové karty CCI nabízejí slevu 10-20%. Karta s platností 1 rok se dá zakoupit v pobočkách CK Autoturist za 190 Kč. Volné kempování je v Maďarsku zakázáno. Bližší informace o kempech na http://www.hungarytourism.hu .
 
 
Zpracováno podle:     
·          dr. Arnošt Tabáček: Ottův průvodce po Evropě, Ottovo nakladatelství s.r.o., 2007
·          http://www.mzv.cz/
·          http://www.celysvet.cz
 
 
[JJ]
 
 
 
 
 
 

Maďarsko - Autem po Evropě - Cestování příspěvky


Vlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska