Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  22/07/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Španělsko  

 

 

 
  
  
 
Španělsko
 
 
Charakteristika
Španělsko leží na Pyrenejském poloostrově mezi Atlantským oceánem a Středozemním mořem. Jeho součástí jsou také Kanárské ostrovy (7 447 km2), Baleáry (5 014 km2) a městské enklávy Cetua a Melilla (celkem 32 km2)na marockém středomořském pobřeží. Více než polovina území na evropském kontinentu leží nad 500 m n. m. a Madrid zůstává nejvýše položenou metropolí Evropy. Jádrem země je centrální plošina Meseta, kterou vymezují stará vrásná pohoří (nejvyšší vrchol Torre de Cerredo, 2 648 m n. m.) a Pyreneje (Pico de Aneto, 3 404 m n. m.), uprostřed Kastilské pohoří (2 591 m n. m.) a Iberské pohoří (2 316 m n. m.). Na jihu země se vypíná Betická Kordillera s nejvyšším masivem Sierra Nevada (Mulhacén, 3 478 m n. m.). Nejvyšší horou Španělska je však Pico de Teide (3 718 m n. m.) na Kanárských ostrovech. Země má význačné, dlouhé a vodnaté řeky. Nejdelším tokem je Ebro s 928 km, které se rozsáhlou deltou vlévá do Středozemního moře.
Podnebí je převážně středomořské, subtropické, ovlivňované západním atlantickým prouděním.
Silniční síť je velmi kvalitní, skvěle udržovaná a dostatečně hustá. Plně vyhovuje stále rostoucímu cestovnímu ruchu. V počtu zahraničních návštěvníků je Španělsko druhé na světě (za Francií).
 
Základní údaje
Hlavní město: Madrid
Rozloha: 504 782 km2
Počet obyvatel: 41,9 mil
Úřední jazyky: španělština
Měna: euro (EUR) = 100 centů
Mezinárodní předvolba: 0034
Časové pásmo: SEČ
Státní svátky: 1.1.; 6.1.; 19.3.; 1.5.; 25.7.; 15.8.; 12.10.; 1.11.; 6.12.; 8.12.; 25.12.
Napětí v el. síti: 220 V
 
 
 
Důležitá telefonní čísla
Policie:  112, 061
Hasiči: 112, 080
Zdravotní pohotovost: 112, 061
Pomoc v nouzi od autoklubu RACE: 0034 915 949 347
Velvyslanectví ČR v Madridu: 0034 913 531 880
 
Bezpečnostní situace
Pozor na pouliční kriminalitu, zvlášť v letních měsících. Při parkování věnujte pozornost osobním věcem a dokladům. V odstavených automobilech nenechávejte žádné cennosti, počítače, fotoaparáty či kamery. Větší sumy peněz a cennosti ukládejte v hotelovém trezoru. Je vhodnější konzumovat balené nápoje. Voda z veřejné sítě je totiž silně chlorovaná a ne každá ji snáší. Pokrmy s majonézou a pouliční zmrzlina mohou obsahovat zárodky salmonely.
 
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vpravo, řidičský průkaz je nezbytný, minimální věk řidiče osobního automobilu je 18 let.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy a motocykly: v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na rychlostních komunikacích 100 km/h, na dálnici 120 km/h.
Osobní automobily s přívěsem: v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na rychlostní komunikaci 80 km/h, na dálnici 90 km/h.
Autobusy: v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na rychlostní komunikaci 90 km/h, na dálnici 100 km/h.
Na silnicích s jedním pruhem pro každý směr mohou řidiči osobních vozů a motocyklů předjíždět pomalá vozidla, mimo obec mohou při předjíždění překročit povolenou rychlost o 20 km/h. V obytných zónách měst je rychlost omezena na 20 km/h.
 
Alkohol
Tolerovaná hranice je maximálně do 0,5 promile alkoholu v krvi. Řidiči prostředků veřejné dopravy, dále řidiči autobusů a vozidel převážející nebezpečný náklad, však mají hranici tolerance sníženou na 0,3 promile.
 
Pokuty:
MadridPokuty mohou dosáhnout až 302 eur a policisté je vybírají na místě. Při méně závažných přestupcích však smějí taxu snížit až o 30 %! Zahraniční motorista, který nechce nebo nemůže zaplatit přímo na místě, musí prokázat svou totožnost a udat jméno osoby, popřípadě společnosti, sídlící na španělském území, která uhrazení částky může zaručit. Jinak následuje zadržení řidičského průkazu až na tři měsíce, nebo dokonce zabavení vozidla. Proti takovému postupu je možné podat odvolání pouze soudní cestou. Za překroční rychlostního limitu policisté vyměřují od 92 do 101 eur. Jde-li však o výraznou odchylku, většinou také zadrží řidičský průkaz až na tři měsíce. Za špatné parkování nebo nezapnuté bezpečností pásy se platí 91 eur. Zvláště citelné tresty jsou za jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog. Kromě vysoké pokuty může být na dobu tří měsíců až tří let odebrán řidičský průkaz a hrozí i trest vězení od osmi týdnů do osmi let.
 
Parkování
Barcelona - Vítězný obloukV modrých zónách během dne platí parkovací limit 90 min., který se však nevztahuje na dobu mezi 21. a 8. hod. Parkovací disky jsou k dostání na radnicích, hotelech nebo cestovních kancelářích. Centra velkoměst mají O.R.A. zóny, kde je možné parkovat jen s parkovacími lístky (k dostání v trafikách). Rozlišují intervaly 30,60 a 90 min. V ulicích s jednosměrným provozem se v liché dny parkuje na straně s lichými čísly domů, v sudých dnech zase naopak v sudých.
Špatně zaparkovaná vozidla policisté odtahují nebo nasazují botičky. Na zahraničních vozidlech invalidů španělská policie nedbá; chtějí-li zdravotně postižení motoristé při parkování mít nějaké výhody, musejí požádat místní úřady.
 
Celní a pasové předpisy
Santiago de CompostelaOd 1. 5. 2006 mohou čeští občané dlouhodobě pobývat ve Španělsku zcela volně v rámci volného pohybu osob v EU. Není potřeba si vyřizovat pracovní povolení ani pracovní vízum. Podnikatelé si musí vyřídit povolení živnosti (doporučujeme konzultovat příslušnou radnici) a přihlásit se na úřadě sociálního zabezpečení k placení sociálního pojištění (ve Šp. je společné se zdravotním) a na finančním úřadě k placení daní.
Při pobytu do 90 dnů není třeba registrace na cizinecké policii ve Španělsku. Při pobytech nad 90 dnů je od 2.4.2007 povinná registrace na cizinecké policii, která vydá potvrzení o registraci. Povolení k pobytu (tarjeta de residencia comunitaria) se již nevydávají. Potvrzení o registraci obsahuje také identifikační číslo cizince, tzv. NIE (obdoba českého rodného čísla), které se užívá v administrativním i v obchodním styku (pro koupi nemovitostí, osobních vozidel, otevření účtu v bance, placení daní, dávek sociálního zabezpečení aj.).
Vstup do Španělska je pro české občany možný na platný cestovní doklad, tj. cestovní pas nebo občanský průkaz ČR. Ve Španělsku je možné řídit motorová vozidla s platným českým řidičským průkazem a povinná je tzv. zelená karta.
Při cestování motorovým vozidlem důrazně doporučujeme dodržovat ve Španělsku dopravní předpisy. Pokuty za jejich porušení jsou poměrně vysoké a policie je vyžaduje zaplatit na místě, pokud řidič nežije ve Španělsku (nemá potvrzení o registraci). Nově je např. upraveno: používání mobilního telefonu při řízení pouze jako hands-free; vypínání mobilního telefonu a rádia při čerpání pohonných hmot; zákaz používání radarových detektorů; používání reflexní vesty, pokud řidič zastaví na silnici nebo na krajnici a vystoupí z vozidla, apod. Od 1. 7. 2006 je zaveden zpřísněný bodový systém.
V EU jsou zrušeny celní kontroly. Dovoz určitého zboží do Španělska nicméně od určitého limitu přestává být pro vlastní potřebu a stává se dovozem zboží, které je třeba celně deklarovat.
 
Otevírací doba
Obchody: pondělí až sobota 9/10-13/14 hod., 16/16.30-20/20.30 hod., obchodní domy pondělí až sobota 10-20 hod.
Banky: pondělí až pátek 8.30-14/16 hod., sobota 8.30-13 hod., od června do září pondělí až pátek 8.30-14 hod.
Pošty: pondělí až pátek 9-14 hod. a 17 až 20 hod. Hlavní poštovní úřady v Madridu, v Barceloně a na mezinárodních letištích mají otevřeno nepřetržitě.
Muzea: úterý až sobota 9/10-13/14 hod. a 15/16-18/20 hod., neděle 9/10-14 hod.
 
Zvláštnosti
SevillaDopravní předpisy vcelku odpovídají evropským konvencím. Celoroční svícení tlumenými světly ve dne není upraveno. Pro naše řidiče jsou však odlišnosti také ve značení vozovek. Žlutá klikatá čára na okraji vozovky vymezuje úseky se zákazem parkování, žlutá čára nebo modrá čára podél krajnice značí omezené parkování. Žluté čáry ve tvaru kříže zakazují vjezd do křižovatky, není-li v příslušném směru volný výjezd. A pozor! Kříži-li motorová vozidla při odbočování vlevo nebo vpravo cestu cyklistům, mají cyklisté pozor v jízdě. Je přísně zakázáno používat antiradary, postih následuje také při jejich odhalení, i když nejsou zapnuty. Policisté kontrolují, zda řidiči mají v povinné výbavě vozidla výstražnou vestu. Při opravě auta na krajnici ji řidiči musejí mít oblečenou!
 
Mýtné
Vybírá se na dálnicích a pro stanovení výše poplatku jsou motorová vozidla rozdělena do dvou kategorií. Částky je možné hradit mezinárodními platebními kartami. Mýtné se platí také za průjezd některými tunely. Řidiči osobních vozů platí za průjezd tunelem Cardi 7,69 a za Carraraf 4,05 eura. U tunelu Vallvidrera u Barcelony se mimo špičku platí 2,52 a ve špičce 2,84 eura.
 
Asistence
Od Real Automobil Club de España, tel.: 0034 915 949 347 nepřetržitě. Po předložení příslušné karty mají členové ÚAMK a dalších klubů sdružených v AIT/FIA asistenci s případným odtahem zdarma. Další služby je možné hradit akreditivem.
 
Ubytování
Hotely: Užívá se obvyklý systém dělení podle pětihvězdičkové stupnice. Cena za dvoulůžkový pokoj na jednu noc se pohybuje od 30 do 100 eur.
Hostely: Je jich víc než 200 a ubytovávají jen držitele platné mezinárodní karty IYHF (International Youth Hostels Federation), kterou lze zakoupit v GTS International, Ve Smečkách 33, Praha 1. Přednost mají mladí lidé do 26 let. Více informací u Red Española de Albergues Juveniles, José Ortega y Gasset 71, 28000 Madrid, tel.: 0034 915 227 007
Kempy:  Dělí se do čtyř kategorií a je jich asi 1 200. Některé mají jen sezonní, jiné celoroční provoz. Dospělý platí za přenocování od 3 do 5 eur, dítě do 14 let 2,5-4 eura. Za stan, automobil nebo karavan se většinou požaduje jednotná sazba od 3 do 6 eur. Doporučuje se mezinárodní kempinková karta CCI, se kterou je možné uplatnit obvyklou slevu 5-10 %. Je k dostání v pobočkách CK Autotourist. Podrobnější informace o tom dostanete na The Spanish Federation of Camping, San Bernardo, 97-99, 28015 Madrid, tel.: 0034 914 481 234, http://www.camping.es
 
 
 
 
[JJ]
Zpracováno podle:     
·          dr. Arnošt Tabáček: Ottův průvodce po Evropě, Ottovo nakladatelství s.r.o., 2007
·          http://www.mzv.cz/
·          http://www.tourspain.es
 
 

Španělsko - Autem po Evropě - Cestování příspěvky


Vlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska