Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  17/06/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Cestování  Autem po Evropě  Srbsko  

 

 

 
 
 
Srbsko
 
 
Charakteristika
Část bývalé Jugoslávie. Hraničí s Maďarskem, Rumunskem, Bulharskem, Makedonií, Albánií, Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou i s Chorvatskem. Celá třetina území na severu je nížina, kde protéká Dunaj (588 km) s přítoky Tisou, Sávou a Moravou, ale jih Srbska je hornatý. Náleží k Dinárské soustavě (Prokletje, nejvyšší hora Pravice, 2 656 m n. m.). Na mnoha místech se nachází krasové útvary, jeskyně, kaňony, polje. Na východě Srbska zasahují výběžky Staré planiny (Midžur má 2 168 m n. m.) a také Karpat. Silniční síť je dostatečná, jde o hlavní tah mezi centrem Evropy, Řeckem a Tureckem. Cestovní ruch, v minulosti značný, se však obnovuje jen pozvolna.
Kultura i architektura Srbska je poznamenána vlivem muslimské víry i dlouhým obdobím turecké nadvlády. Vyplatí se navštívit zejména hlavní město Bělehrad, které je směsicí Evropy a Orientu s dominantami, jako jsou pevnost Kalemagdan nebo chrám sv. Sáry.
Srbsko jako samostatný stát vzniklo v červenci roku 2006 rozdělením státu Srbsko a Černá Hora. Stále však zůstává největším územím bývalé Jugoslávie.
Podnebí je mírné, kontinentální, v horách drsnější. Léta jsou teplá, suchá, zimy studené.
 
Základní údaje
Hlavní město: Bělehrad
Rozloha: 88 361 km2
Počet obyvatel: 9,8 mil
Úřední jazyky: srbština
Měna: srbský dinár (CSD) = 100 para, 1 CSD = 0,30 Kč
Mezinárodní předvolba: 00381 (pevné linky), 0038163 a 003864 (mobilní telefony)
Časové pásmo: SEČ
Státní svátky: 27.4.; 7.7.; 27.11.; 29.11.
Napětí v el. síti: 220 V
 
mapa
 
 
Důležitá telefonní čísla
Policie:  92
Hasiči: 93
Zdravotní pohotovost: 94
Pomoc v nouzi od autoklubu Auto-moto Savez Srbije i Crne Gore: 00381 987
Velvyslanectví ČR v Bělehradu: 00381 113 230 133-4
 
Bezpečnostní situace
Mnohé se změnilo k lepšímu. Při parkování je třeba dávat si pozor na osobní věci. V autech se nevyplácí nechávat cennosti, počítače ani fotoaparáty či kamery.
 
Řízení motorových vozidel
Jezdí se vpravo, řidičský průkaz je nezbytný, minimální věk řidiče osobního automobilu je 18 let.
 
Rychlostní limity
Osobní vozy a motocykly: v obci 60 km/h, mimo obec 80 km/h, na rychlostní silnici 100 km/h a na dálnici 120 km/h. (Osobní automobil s přívěsem na všech komunikacích mimo obec jen 80 km/h).
Autobusy: v obci 60 km/h, mimo obec a na rychlostních silnicích 80 km/h.
 
Alkohol
Tolerance do 0,5 promile alkoholu v krvi, ale pro profesionální řidiče před jízdou i během jízdy platí absolutní zákaz požívání alkoholických nápojů.
 
Pokuty:Bělehrad
Policisté je mohou vybírat přímo na místě, je nezbytné žádat doklad o zaplacení. Rozpětí pokut sahá v přepočtu od 7,50 po 112 eura. Spodní hranice se vztahuje na drobnější přestupky, například na překročení rychlostního limitu o 10 km/h, nezapnuté bezpečností pásy, porušení zákazu otáčení. Největší sazby postihují ohrožení účastníků silničního provozu, nedání přednosti v jízdě, při řízení pod vlivem alkoholu či drog. Závažné přestupky s sebou také nesou riziko zabavení řidičského průkazu od 30 dnů po šest měsíců a možné je i uvěznění.
 
Parkování
Parkovací hodiny se užívají jen v některých městech, většinou od pondělí do soboty v časovém intervalu od 8 do 19 hod. Zdravotně postižení motoristé na parkovištích nemají zvlášť vyhrazená místa. Pro špatně zaparkovaná vozidla policisté nepoužívají botičky, automobilům však hrozí odtah.
 
Celní a pasové předpisy
Republika Srbsko převzala rozhodnutí SČH jednostranně (na základě rozhodnutí vlády, které stále trvá) zrušit vízovou povinnost vůči občanům vybraných států včetně zemí EU spolu s Českou republikou pro turistické cesty do 90 dnů s platností od 31. 5. 2003 - i pro tranzitní cesty. Bezvízový režim je bez jakýchkoli dalších vstupních poplatků.
Každý cizinec musí přihlásit svůj pobyt na místně-příslušném oddělení policie. Za vyplnění Potvrzení o přihlášení k pobytu (bílá karta) se může účtovat poplatek ve výši do cca 100 DIN. Potvrzení vyžadují hlídky pořádkové a dopravní policie a příležitostně i pasová kontrola při výstupu ze země. Nesplnění této povinnosti může v rámci řízení u přestupkového soudu vynést i trest krátkodobého odnětí svobody (zpravidla v délce trvání do 7 dnů), udělení pořádkové pokuty i zákaz dalších cest do Republiky Srbsko. Při ubytování v hotelu či campingu plní tuto povinnost ubytovací zařízení. Před odjezdem ze země je nutné se na policii nebo hraničním přechodu odhlásit. Nocování ve volné přírodě je zakázáno. Spaní pod širákem, ve stanu či pouze ve spacáku je možné pouze ve vyhrazených tábořištích. Také nocování v karavanu-přívěsu je povoleno pouze na vyhrazených místech - campingy.
POVINNOST DEKLAROVAT CIZÍ VALUTY při příjezdu do Republiky Srbsko. Na hraničním přechodu při vstupu do Republiky je třeba celním orgánům deklarovat cizí valuty v hotovosti a požadovat vydání písemného potvrzení. V opačném případě hrozí zabavení valut nad povolený limit 5.000 EUR na osobu při výstupu ze země. Šance na vrácení zabavených valut je poměrně malá. ZÚ Bělehrad zde nemůže zajistit efektivní pomoc, jelikož nedeklarování valut při vjezdu představuje porušení platných právních norem.
Bezcelně lze dovézt zboží pro osobní potřebu, a to v množství odpovídajícím době pobytu na území Srbska a účelu cesty. Povinná směna valut není vyžadována. Dovoz cizí měny není omezen a na hranicích většinou není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt.Bělehrad - Západní brána
Pro dovoz či průvoz zbraní je potřebný zbrojní list vydaný Velvyslanectvím RS v Praze. Na hraničním přechodu je třeba přihlásit a nechat si vystavit doklad k radiostanici instalované ve vozidle. Zakázán je dovoz a neoprávněné používání omamných a psychotropních látek a jedů.
Zákaz dovozu potravin živočišného původu - opatření proti onemocnění slintavky a kulhavky. Dovoz drobných domácích zvířat je možný po předložení mezinárodního očkovacího průkazu (vč. vakcinace proti vzteklině) a veterinárního potvrzení o zdravotním stavu o tom, že místo předchozího pobytu zvířete není postiženo některou z infekčních nemocí. Toto potvrzení nesmí být starší 2 dnů před vstupem na území Republiky Srbsko. Doporučuje se dále vystavit potvrzení obsahující relevantní údaje k převáženému zvířeti (rasa, stáří, místo původu). Zvláštní poplatky ve vztahu k domácímu zvířectvu se na hranicích zatím nevyžadovaly.
Od 1. října 2004 je možné cestovat se psy, kočkami a fretkami pouze s pasem dle nařízení (ES) č. 998/2003. Jedná se o jednotný doklad platný pro EU.
 
Otevírací doba
Obchody: pondělí až pátek 8-20 hod. (malé obchody mívají přes poledne zavřeno a většinou otevírají až v 16 hod.), sobota 8-15 hod. Část obchodů s potravinami bývá otevřena i v neděli, ale jen od 7 do 10 hod.
Banky: pondělí až pátek 9-19 hod., sobota 8-13 hod. V Bělehradě a také v dalších větších městech mívají bankovní domy otevřeno také v neděli.
Pošty: pondělí až pátek 8-19 hod., sobota 8-14 hod., některé pošty v Bělehradě a dalších velkých městech mívají otevřeno také v neděli
Muzea: úterý až neděle 8-19 hod.
 
Zvláštnosti
Předpisy vcelku odpovídají evropským zvyklostem, ale existují výjimky. Policisté nepokutují za nesprávné parkování řidiče, který vozidlo zastaví na dobu kratší než 15 min. Vozidlo v tomto případě považují za stojící a nikoli parkující. Při mlze nebo hustém dešti, kdy dohlednost ve dne klesne mimo obec pod 200 m a v obci pod 100 m, museí všechna motorová vozidla jet s rozsvícenými tlumenými světly.
 
Nový BělehradMýtné
Podléhají mu úseky dálnic a rychlostních silnic E70 a E75. Pro stanovení výše poplatku jsou vozidla rozdělená do čtyř kategorií. Osobní vozy patří do první. Sazby se na různých úsecích mění, rozhoduje pochopitelně také vzdálenost, ale výše poplatků nepřesahuje obvyklou evropskou mez. Před cestou je vhodné informovat se prostřednictvím internetových stránek českého ministerstva zahraničních věcí, kolik činí celní poplatky.
V mýtnicích se platí pouze v hotovosti. Akceptovány jsou naštěstí všechny volně směnitelné měny. Průjezd tunely a po mostech je bezplatný.
 
Asistence
Auto-moto Savez Srbije i Crne Gore, tel.: 00381 987, pracovní doba od 8 do 20 hod., nepřetržitá je pouze v turistické sezoně podél dálnic a ve velkých městech. Držitelé Klubové karty ÚAMK mají silniční služby zdarma, platí jen náhradní díly. Pro členy klubů sdružených v AIT/FIA jsou tarify zvýhodněné jak pro mechanický servis, tak pro odtah vozidla.
 
Ubytování
Hotely: Dělí se do pěti kategorií: L (extra), A, B, C a D. Cenové rozpětí mezi nimi je poměrně značné. Pro příklad, nocování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie A přijde v přepočtu na 75,80 eura, zatímco v kategorii B stojí dvoulůžkový pokoj jen 35 eur. Centrální rezervační systém dosud neexistuje; místa je možné objednat prostřednictvím cestovních kanceláří. Informace na http://www.hotels.co.yu
Hostely: Mládežnických ubytoven, které jsou zahrnuté do mezinárodní sítě, je jen 12. Vyplatí se mezinárodní karta IYHF (International Youth Hostels Federation), kterou je možné koupit v GTS International, Ve Smečkách 33, Praha 1. Více informací na http://serbia-hostels.org/
Kempy:  Liší se podle stupně vybavenosti a rozsahu nabízených služeb. Dospělý za přenocování zaplatí v přepočtu od 1,50 do 2,50 eura, za stan 2 eura, za auto 1,50 - 2 eura, za karavan 2 – 2,50 eura. Kempování ve volné přírodě je zakázáno.
 
 
 
 
[JJ]
Zpracováno podle:     
·          dr. Arnošt Tabáček: Ottův průvodce po Evropě, Ottovo nakladatelství s.r.o., 2007
·          http://www.mzv.cz/
·          http://www.serbia-tourism.org/
 
 

Srbsko - Autem po Evropě - Cestování příspěvky


Vlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska