Web4Men - pánský LifeStyle magazín
 -  29/05/2024
Přidat k oblíbeným
CZ EN
 
Úvodní strana  Military  Vývoj nových zbraní krize nezastavila  

 

 

 
 
Vývoj nových zbraní krize nezastavila
 
Nahradit nechuť euroamerické civilizace k lidským obětem ve válce technologickou převahou a využít v co nejvyšší míře výsledky vědy vede zejména ve státech NATO ke snaze o omezení účasti člověka v první linii, nahrazení člověka automaty s volností rozhodování a komputerizací bojiště. Už půl století svět ovlivňuje agentura, vzniklá po realizaci projektu Manhattan, kdy vědci, spjatí s armádou, cítili neomezenou moc. Vznikl internet, tranzistory i LED diody, vznikly nové materiály i nejničivější výbušniny. Analýzou projektů sponzorovaných dnes vládní agenturou DARPA a grantů amerických vládních institucí, maskovaných přes některá výzkumná centra (National Livermore Laboratory apod.), dojdeme k základním prvkům této stavebnice.
·    neletální technologie - prostředky na hraně policejních opatření vhodné k válce o nízké intenzitě a zvládání nepokojů vlastního obyvatelstva
·    zákeřné zbraně "dvojího užití" -
·    prostředky plošného ničení infrastruktury o dosud nepoznané intenzitě
o         modifikace počasí a geofyzikálních procesů - technologie klimatologické a tektonické války jako řízené využití sil přírody
o         palivovzdušné bomby a gelové výbušniny
o         "čisté" jaderné zbraně nové generace (využití izotopů s co nejnižším poločasem rozpadu, omezení radiace a dalších "nežádoucích" účinků
·    omezení role člověka v bojovém nasazení – eliminace lidských ztrát v asymetrické válce
o         robotizace bojiště
§          bezpilotní a dálkové prostředky všech velikostí pro průzkum i operační nasazení
§          pozemní roboty jako nosiče nákladu i zbraní, s využitím vlastního rozhodování
§          komputerizace logistiky i operačního rozhodování
·    Použití vlnové fyziky a fyziky plazmatu, použití nanotechnologií, kompozitních plastů
·    Nové principy pasivního i aktivního maskování v celé škále spektra
 
Šťastný nový věk počasí na objednávku armády
Součástí tohoto trendu je i vize globální převahy a Nového amerického století (Project for the New American century), na něj navazující scénáře US Army (Air Force 2025 Study , 2000. Soldier of Future: Land Warrior, Air Warrior) jako pokračování koncepce "Weapon After Next". Armádní vize o kosmických či pulsních energetických zbraních nacházejí za dnešního rozvoje vědy naplnění. Součástí Air Force 2025 Study jsou mimo jiné systém globální správy informací (GIMS), globální pozorovací, průzkumný a zaměřovací systém (GSRT), systém detekce asteroidů a systém analýzy a ovlivňování počasí, ale i orbitální bojový letoun a vesmírný vysokoenergetický laser (HEL), vysokovýkonné mikrovlnné zbraně (HHELS apod.), bojové bezpilotní letouny (USAV, URAV, UCAV). Ještě podrobnější, a velmi zajímavou koncepcí rozvoje jedné části globálního zadání je i scénář Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025, požité ve zkrácené verzi jako jedna kapitola Air Force 2025 Study, dávající odpověď na to, jak vysoce výkonný radar nemusí být jen prostředkem průzkumu a detekce polohy cíle, ale jak může plnit i roli svérázné energetické zbraně .
Úprava přirozených povětrnostních podmínek může přispět k úplné nadvládě nad globálními komunikacemi a kontrole vesmírného prostoru, k maskování operací či vyvolávání široké palety přesně ohraničeného nepříznivého vývoje v prostoru boje či v týlu nepřítele. Radikální zvýšení či naopak snížení srážek může vyvolávat záplavy, devastující ekonomické schopnosti protivníka, či naopak nedostatek pitné vody, zhoršující výkon infrastruktury protivníka až po desertifikaci terénu. Mlha či naopak odstranění mračen může napomoci nebo naopak ztížit či zabránit vojenským operacím, zásadně může ovlivnit i úroveň jejich komfortu.
 
Je libo bouřku nebo tornádo?
Modifikace ionosféry zlepšující nebo přerušující komunikace se stala předmětem aktivního výzkumu. Podle Lewise M. Duncana, a Roberta L. Showena, bývalý Sovětský svaz řídil teoretický a experimentální výzkum této oblasti u úrovně značně větší než srovnatelné programy na Západě. (Lewis M. Duncan and Robert L. Showen, “Review of Soviet Ionospheric Modification Research,” in Ionospheric Modification and Its Potential to Enhance or Degrade the Performance of Military Systems, AGARD Conference Proceedings 485, October, 1990)
Pro tento výzkum je silná motivace, protože umělé modifikace ionosféry mohou ovlivňovat nebo dokonce přerušit operace rádiových systémů. Řízené vytváření nebo zrychlené rozptýlení ionosférických poruch může mít vliv i na vytvoření nové dráhy šíření rádiových vln, jinak nemožné, vhodné k vybraným RF misím.
Prováděly se "poloprovozní" pokusy se zahříváním nebo nabíjením ionosféry prostřednictvím elektromagnetického záření nebo částic (ionty, neutrální částice - NPB - neutral particle beam), rentgenové záření, MeV částice či aktivní elektrony). Jako základní, technologicky, cenově i výkonově dostupné modifikační techniky nicméně zůstaly vysokofrekvenční ohřev, mikrovlnný ohřev a magnetosférické modifikace. Významnými vojenskými aplikacemi takových operací jsou nízkofrekvenční (LF) komunikace, vysokofrekvenční směrová komunikace, vytváření umělé ionosféry (sovětský fyzik A. V. Gurevič) či lokální ionosférická zrcadla pro komunikaci nebo prodloužení dosahu over-the-horizon (OTH) radarů. Cíl? Například detailní kontrola komunikace či přerušení radiové komunikace. (Paul A. Kossey, et al.: Artificial Ionospheric Mirrors (AIM) in Ionospheric Modification and Its Potential to Enhance or Degrade the Performance of Military Systéme; AGARD Conference Proceedings, říjen 1990). K těmto aplikacím je třeba mít vysoce výkonný zdroj mikrovlnného záření (o síle MW). Uměle vytvořené ionosférické zrcadlo může teoreticky odrážet rozhlasové vlny různých frekvencí s různými účinky. Vedle poskytování detailní komunikační kontroly a potenciální zastavovací schopnosti, tato technologie také poskytuje schopnost komunikace na přesně požadovaných frekvencích. Dva až čtyři na povrchu Země umístěné zářiče mohou vytvořit sérii cílů, každý přizpůsobený k odrazu zvolené přenosové frekvence směrové point-to-point komunikace, což znemožňuje rušení. Kossey popsal, jak mohou být zrcadla používána na zlepšení schopností OTH radaru: radar by mohl být provozován na frekvenci volené s ohledem na optimalizaci detekce cíle, aniž je limitována ionosférickými podmínkami. Toto, se ve spojitosti s možností ovládání vlnová polarizace radaru může snížit negativní účinky šumu a může vyústit v spolehlivou detekci řízených střel a jiných obtížně pozorovatelných cílů.
"Velký Bratr nás pak může sledovat odkudkoli…" To napsal George Orwell v románu „1984“
Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 ZDEMIRROR
 
Špičkový výkon
Za mikrovlny vysokého výkonu (High Power Microwave - HPM, HPMW) je považována elektromagnetická energie špičkového výkonu více než 100 MW v kmitočtovém pásmu od 0,3 do 100 GHz. Spektrum jejich možného využití je velice široké: - urychlovače částic (cílem je lineární elektronový urychlovač 100 MeV/m); - ohřívání plasmy pro fúzní reaktory (cílem je výkon více než 100 MW po dobu 1 až 10 sekund v kmitočtových pásmech 100 MHz, 5 GHz a 200 GHz); - přenos energie (na ose geostacionární satelit - země); - impulsní radary (cílem je dosažení výkonu 1 GW po dobu 1 ns); - zbraně na principu HPM (výkon 1 až 10 GW po dobu přibližně 100 ns, kmitočet 0,3 až 5 GHz při vazbě „back-door“).
Americký mikrovlnný radar v Brdech má mít špičkový výkon 5 MW. Prý. S původními vyzařovacími moduly, starými víc jak deset let. V případě použití nejnovějších T/R modulů stoupne tento výkon na dvaceti až padesátinásobek. Jinak by nemohl plnit úkoly, pro které má být postaven doprostřed Evropy. Pokud ovšem nejsou ty důvody i všechny, vládou poskytnuté údaje, falešné.
Pokud cílem není rušení ruských raketových testů a strategické komunikace, protidružicové případně jiné "ofenzivní" použití radaru jako generátoru vysoce výkonného a úzce směrového paprsku mikrovln. Použití takto výkonného zařízení nevylučuje nic, co je technicky možné. Stěhování stovky tun těžké konstrukce přes půl zeměkoule a její trvalá instalace prakticky vylučuje stejné taktické použití, jako mobilního radaru AN/TPY-2 / THAAD o velikosti náklaďáku, které by mohlo oficiálně deklarované použití EBR nahradit.
  Jak ukazuje série obrázků, radar může provádět i modifikaci elektromagnetických vlastností ionosféry, tak, že vzduchem pohlcená mikrovlnná energie vytváří jakási zrcadla, odstiňující nebo naopak zesilující odrazivost pro určité kmitočty rádiových vln či soustředěného svazku mikrovln. Radar tak může působit jako generátor maskování, rušička, směrový vysílač, paprskové dělo dezintergrující čidla, elektrické vodiče, méně robustní části konstrukce či palubní elektroniku letadel, raket či družic. Může podporovat jiné radary a zesilovat tak pocit nepostižitelnosti ve scénáři budoucí války. Kdo je ale nepřítelem?
 
Jak oblbovat lidi
Dějiny elektronického ovládání mysli začínají projektem Pandora, který financovala CIA. Při tomto výzkumném projektu bylo použito účinků modulovaného mikrovlnného záření, pomocí něhož byla ovlivňována činnost mozku. Vedoucím výzkumníkem projektu byl dr. Ross Adey.
Výzkum dr. Rosse Adeye v Ústavu pro výzkum mozku na Kalifornské univerzitě prokázal, že lidské chování a reakce je možno ovládat pomocí impulsově modulovaného mikrovlnného elektromagnetického (EM) záření. Impulsově modulované mikrovlny jsou obzvlášť vhodné jako nosiče signálů, neboť dokáží proniknout lebkou, která je vůči EM záření dosti odolná. Mikrovlnný paprsek pak může sloužit k přenášení signálů, podobně jako radiové signály mohou přenášet hudbu či řeč.
Jedním z cílů výzkumu bylo "umístit" zvuky a řeč "dovnitř" mozku pokusné osoby. Toto vnitromozkové slyšení by oběť mohlo přivést i k šílenství, neboť zvuky vysílané do jejího mozku by nikdo jiný neslyšel. Další výzkum se měl přesvědčit o tom, co je zapotřebí k přenosu dat přímo do mozku oběti pomoci mikrovlnných paprsků. Zjistilo se, že záleží na frekvenci, amplitudě a množství záření.
 
Oči, uši i zuby
Mikrovlnný systém ovšem neslouží pouze k experimentům, ke sledování či zastavování davu. Existují i jiné systémy, které využívají mikrovlnného záření k elektronické špionáži - k zjištění přítomnosti osob v budovách, k bezkontaktnímu průzkumu jejich struktury a vybavení, k zničení elektroniky v nich nebo k rušení. Mohou to být oči i uši.
Nová technologie, která využívá mikrovlny a vysokofrekvenční signály, umožnila sestrojení přístrojů, jež se dokáží "dívat" skrze zdi a vidí i do lidských těl podobně jako rentgen. Tato technologie byla vyzkoušena už přinejmenším před deseti lety. Příslušníci bezpečnostních služeb by s její pomocí dokázali sledovat podezřelého v jeho vlastním domě a zaznamenávat všechny jeho pohyby. DARPA neponechala vývoj náhodě a tak v roce 2006 světlo světa spatřil poiměrně miniaturní kapesní RADAR SCOPE na dvě tužkové baterie jako "rugged" verze kukátka pro pohled přes zeď či jinou překážku. Finální verze dostala název EMMDAR (ElectroMagnetic Motion-Detection And Ranging). Stejně tak vznikla další aplikace: radarové minohledačky AN/PSS-14 (HSTAMIDS: Handheld Standoff Mine Detection System) a Autonomous Mine Detection Sensor (AMDS), kombinující Ground Penetrating Radar (GPR) a detektor kovů spolu s unikátním vyhodnocovacím software. Detekují jak kovové, tak také nekovové protipěchotní i protitankové miny.
Systém na ochranu VIP vozidel před sledováním v přenosném provedení či systém na sledování pohybu osob v budovách vyvinula německá zbrojařská firma DIEHL BGT Defence GmbH & Co. KG, součást zbrojního koncernu Rheinmetal.
Vzpomínáte na "osobní radar" s displejem, použitý ve filmu Vetřelec? Někdy sci-fi není až tak "fi".
Cílem ovšem je přesunout mikrovlnné zbraně v "letální" podobě do vesmíru. Zbraňový systém, skládající se ze struktury satelitů, rozmístěných na nízké orbitě, by pak byl schopen likvidovat cíle na zemi, v atmosféře i v kosmickém prostoru v proměnném kmitočtovém rozsahu s proměnným stupněm poškození struktury zařízení i lidské síly. Tak to alespoň píše americký strategický dokument "Air Force 2025 Operational Analysis Technical Report" (kap. 5, Appendix A) 1996 .
I když současná politika nového amerického prezidenta Obamy dává tváří v tvář realitě ekonomické krize a drastického zadlužení USA právo si myslet, že na Hvězdné války a totální americkou nadvládu nad světem nemá nyní State department ani pomyšlení, zkušenosti říkají, že nikdy se nemá říkat nikdy.
Cílem příprav na válku není mír, ale válka.
 
 
Reference, odkazy:
  • Literární Noviny 17/2009
  • www.blisty.cz
 
 [JJ]

Vývoj nových zbraní krize nezastavila - Military příspěvky

2014-05 Nevíte někdo, ten český občan z Havířova, který byl nalezen s částečně vymazanou paměti v Norském Oslu v prosinci 2013, není on náhodou oběti Mind Control torturovacích pokusů ? Nevymazali...
Vývoj nových zbraní krize nezastavila
17.5.2014 15:29:53 | Přezdívka: Targeted Individual CZ Jméno: Obeť Mind Control - Ovládání mysli, DEW, LRAD, atdVlož svůj příspěvek, zajímavost nebo článek

Přezdívka:
Vaše jméno:
Předmět: *
Komentář: *
Odkaz na stránku:
Foto: (max. 1MB, jpg/jpeg)
Odsouhlasení: Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami serveru. Podmínky naleznete i zde.
Položky označené * jsou povinné.


Více z našeho webu
Dívka dne vám přináší vtip

Běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“

Zajímavá videa
Upozornění

Tento web je interaktivní a přispívat zde mohou i naši čtenáři. Majitel webu nenese odpovědnost za porušení autorských práv v souvislosti s publikovanými články.

Doporučujeme

 


 

Pro inzerci na našich stránkách nás neváhejte kontaktovat na
 web4men ( zavináč) gmail.com

 
Kurzy měn
EUR Vlajka meny EUR  
GBP Vlajka meny GBP  
USD Vlajka meny USD  
CAD Vlajka meny CAD  
CHF Vlajka meny CHF  
JPY Vlajka meny JPY  
PLN Vlajka meny PLN  
RUB Vlajka meny RUB  
PX50 Vlajka meny PX50  
Počasí
Zajímavé informace
Kovová kráska